Examen - PTA

De prestaties van leerlingen hangen voor een groot gedeelte af van de kwaliteit van de docenten. Het Pius X-College hanteert een leerlingvolgsysteem waarbij elke leerling op individueel niveau gevolgd wordt. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen op sociaal, cognitief en maatschappelijk niveau.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF