Examen - PTA

De prestaties van leerlingen hangen voor een groot gedeelte af van de kwaliteit van de docenten. Het Pius X-College hanteert een leerlingvolgsysteem waarbij elke leerling op individueel niveau gevolgd wordt. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen op sociaal, cognitief en maatschappelijk niveau.

VMBO-BK

Reglementen 2019-2020 zijn hier binnenkort te vinden.

VMBO-GT

Reglementen 2019-2020 zijn hier binnenkort te vinden.

HAVO

Reglementen 2019-2020 zijn hier binnenkort te vinden.

VWO

Reglementen 2019-2020 zijn hier binnenkort te vinden.SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF