Organisatie

De decaan

Een belangrijk onderdeel van het leren is ook de oriëntatie op de toekomstige beroep of vervolgopleiding. De decanen ondersteunen hierin.Zij kennen de weg naar de vervolgopleidingen en ze kunnen precies vertellen aan welke eisen daarbij moet worden voldaan. Bij het kiezen van een profiel met bijbehorende vakken voor de bovenbouw spelen decanen een belangrijke rol.
https://piusx-college.dedecaan.net/

Vertrouwenspersoon

Er zijn soms zaken waar leerlingen mee rondlopen en die ze moeilijk vinden om te bespreken met ouders, docenten of de mentor. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken mee naar mogelijke oplossingen, verwijzen of schakelen meer gespecialiseerde hulp in.

Intern begeleider (IB-er)

Sommige leerlingen krijgen extra begeleiding van een docent die gespecialiseerd is in specifieke begeleidingsvragen. Dit is de IB-er: intern begeleider.

Gedragswetenschappers

Het Pius X-College heeft verschillende gedragsdeskundigen in dienst zoals een psycholoog en orthopedagoog. De specialisten binnen het interne ondersteuningsteam hebben naast het werk binnen een bepaalde afdeling ook een schoolbreed takenpakket. Ze spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in advisering en het testen van leerlingen. Het hoofd van het ondersteuningsteam is de spil naar de samenwerking met externe partners. Er zijn vaste contacten met medewerkers van het LOT (lokaal ondersteuningsteam van de gemeenten Bladel, Reusel-de Mierden, Bergeijk en Eersel), de GGD, de politie, Leerplicht.

Ondersteuningsplan-2019.pdf

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF