Vmbo basis/kader

Wie zijn wij?

Onderwijs aan leerlingen van de basis- en kadergerichte leerweg vraagt om (korte) gestructureerde opdrachten met duidelijk omschreven lesdoelen. Het benoemen (en zo nodig herhalen) van die doelen zorgt voor focus bij de leerling. De basis-/kaderleerling is in staat om eenvoudige, korte instructies op te volgen en heeft een korte tot middellange spanningsboog. Afwisseling in activiteiten en het opsplitsen van lange opdrachten in korte deelopdrachten is daarom gewenst. Basis-/kaderleerlingen leren makkelijker door praktische lessen waarbij zij met concrete voorbeelden en materialen bezig zijn. Er is een goede balans tussen de hoeveelheid praktijk- en theorielessen.

Wat doen we?

In de onderbouw worden algemeen vormende vakken gegeven en oriënteren de leerlingen zich op de profielen die aangeboden worden in de bovenbouw. In de onderbouw is sterk aandacht voor actieve werkvormen, leren samenwerken of juist zelfstandig werken. Er wordt meer in blokuren gewerkt en de vakken vormen een op elkaar afgestemd leergebied. In de bovenbouw volgen de leerlingen veertien uur beroepsgericht onderwijs in het profiel van hun keuze: BWI (bouwen, wonen en interieur), Groen, PIE (produceren, installeren en energie) of Zorg&Welzijn. In de bovenbouw worden twee stromingen onderscheiden: de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg. De mate van zelfstandigheid en het werktempo nemen toe naarmate het niveau hoger is en zijn passend bij de voorbereiding op doorstroom naar het vervolgonderwijs. In de bovenbouw staan beroepsoriënterende stageweken op het programma.

Nieuw op het vmbo is de vakmanschapsroute in de profielen Zorg & Welzijn en Techniek. Het bijzondere aan de vakmanschapsroute is dat de leerling op het eind daarvan een beroepskwalificatie vmbo niveau 2 heeft. De vakmanschapsroute is een vierjarige opleiding die in samenwerking met het SUMMA College uit Eindhoven wordt aangeboden. In leerjaar 3 en 4 volgt de leerling het vmbo-programma met één dag stage. In leerjaar 5 start de leerling met het programma van het SUMMA College. Dit alles voornamelijk op de locatie van het Pius X-College. Het onderdeel ‘stage’ neemt toe gedurende de opleiding. Na het behalen van niveau 2 kan een leerling doorstromen naar niveau 3 op een mbo-opleiding of kiezen voor arbeid.

Overtuigd?

Neem contact met ons op