De schakelklas vmbo

Wie zijn wij?

De schakelklas vmbo is bestemd voor leerlingen die een vmbo-basis- of kaderperspectief hebben en extra ondersteuning behoeven. De leerlingen van de onderbouw van deze leerroute zijn ondergebracht in het gebouw van het praktijkonderwijs. De bovenbouwleerlingen volgen het onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo; zij zijn gehuisvest in het hoofdgebouw. Na het behalen van hun diploma gaan ze naar het mbo.

Wat doen we?

De schakelklasleerlingen krijgen duidelijkheid en structuur in hun lessen. De klassen zijn klein en er is een vaste mentor als aanspreekpunt. De leerlingen krijgen les van een groep docenten die hier speciaal voor is opgeleid. De leerlingen hebben dezelfde vakken als de leerlingen van de onderbouw vmbo-basis/kader. Wel krijgen zij extra begeleidingsuren. Iedere les bestaat uit korte instructiemomenten en tijd om die te verwerken.

Overtuigd?

Neem contact met ons op