Havo

Wie zijn wij?

Havo is de leerroute binnen het voortgezet onderwijs die voorbereid op het hoger beroepsonderwijs of de laatste twee jaren van het vwo. Havo is een gestructureerde en uitdagende manier van onderwijs, waarbij de balans gezocht is tussen cognitieve kennis en vaardigheden. De opleiding duurt vijf jaren. In de onderbouw is ruim aandacht voor algemeen vormende vakken; in de bovenbouw wordt gewerkt naar aanleiding van het gekozen profiel (Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek). Het zelfstandig werken neemt een steeds belangrijker positie in naarmate de leerlingen verder komen. Als geheel is de havo een afdeling waar met structuur en leren 'leren' succes wordt behaald. Leerlingen leren aanpakken en hun studie plannen (op school en thuis). Koppeling van vakken aan de beroepspraktijk (bijvoorbeeld door het uitnodigen van gastsprekers en het bezoeken van grote en kleine bedrijven) zijn oriƫntaties op vervolgstudies. De havo werkt in twee teams: onderbouw (klassen 1-2-3) en de bovenbouw (klassen 4-5).

Wat doen we?

In leerjaar 1 en 2 leren de leerlingen hoe ze opdrachten steeds zelfstandiger uitvoeren en hoe ze de geleerde kennis en vaardigheden toepassen. De vakken zijn daarom op elkaar afgestemd maar de eigenheid van elk vak blijft gewaarborgd. Naar aanleiding van de rapportbespreking van het eerste jaar wordt geadviseerd welke richting bij de leerling past (havo, atheneum, gymnasium). In het tweede leerjaar zijn er daarom al verschillen in het vakkenpakket, al naar gelang de te volgen richting. In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op de profielkeuze van de laatste twee leerjaren. Het kiezen van het profiel is een zeer uitgebreid proces en wordt ondersteund door de decanen. Het gekozen profiel bestaat uit een aantal gemeenschappelijke vakken (waaronder Nederlands, wiskunde en Engels), profielvakken (vakken passend bij de richting die ingeslagen is) en een vrij deel. In de laatste twee jaren van de havo hebben leerlingen dezelfde mentor die hen begeleid naar de eindstreep van het Centraal Schriftelijk Examen.

Overtuigd?

Neem contact met ons op