​Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

head image

donderdag 22-07-2021

Terug naar overzicht

Scholen mogen ouders een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die daarom niet door de overheid worden bekostigd. Deze bijdrage is niet verplicht, maar het functioneren van de school wordt bemoeilijkt als ouders niet betalen.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad stemt jaarlijks vooraf in met de vaststelling of een wijziging van de hoogte of van de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Op de website van de school vind je een overzicht van alle algemene en leerjaargebonden schoolkosten met een toelichting bij de diverse onderdelen (zie Nieuwsbericht ‘Belangrijke informatie voor de start van het nieuwe schooljaar’.

De verzending van de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats medio januari 2022. Dit gebeurt via WIS-Collect. Alle ouders ontvangen hierover een e-mail met daarin een link naar de factuuromgeving van het Pius X-College. Het totaalbedrag van de factuur wordt door de ouders voldaan door middel van IDEAL of eigen overschrijving.

Overtuigd?

Neem contact met ons op