Voorjaarsnieuws van de Ouderraad

Nieuws

head image
zaterdag 20-04-2019 TERUG NAAR OVERZICHT

Dinsdag 9 april heeft de Ouderraad de goed bezochte thema-avond “GOOD, BETTER, BEST” georganiseerd. Op een interactieve wijze werd door middel van sketches tussen 'ouder en hun puber' ingegaan op de succesvolle en falende hersenen bij pubers.

Lastige en herkenbare onderwerpen zoals 'het zelf oplossen van problemen, weigeren van het maken van huiswerk, gevoelens onder woorden brengen en prestatiedruk' werden op een humoristische wijze gepresenteerd.

Samen met de aanwezigen werd ook nog ingegaan op de oorzaak, gevolgen en oplossingen voor prestatiedruk bij jongeren. Al met al een geslaagde avond met mooie (nieuwe) inzichten!

-De Ouderraad heeft nader kennis gemaakt met de nieuwe rector/bestuurder Maarten de Veth. Na een uitgebreide kennismaking hebben we stil gestaan bij de vraag hoe ouders de school ervaren, wat goed gaat en wat beter kan. In de OR-vergadering van april heeft de nieuwe bestuurder zijn bevindingen en aanbevelingen met ons gedeeld.

-Heeft u vragen, tips of thema’s waarvan u meent dat deze voor alle ouders van belang zijn, dan kunt u deze mailen naar ouderraadpiusx@gmail.com

-Tot slot wensen wij u een fijne vakantie toe!

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF