Vacature lid raad van toezicht

Nieuws

head image
vrijdag 13-07-2018 TERUG NAAR OVERZICHT

Onderwijsstichting De Kempen zoekt een lid voor de raad van toezicht.

Onderwijsstichting De Kempen heeft als doel het bevorderen van voortgezet onderwijs in De Kempen. De stichting doet dat door het in stand houden van het Pius X-College.

Deze school verzorgt veel verschillende vormen van voortgezet onderwijs. De school is toegankelijk voor alle leerlingen uit De Kempen.

Als besturingsmodel kent de stichting het zogenaamde ‘Raad van Toezicht-model’. De school wordt daarbij bestuurd door één bestuurder; de Raad van Toezicht (RvT) houdt intern toezicht. De RvT houdt tevens toezicht op de resultaten van de school in relatie met wat daarover in de statuten, het strategisch plan en het schoolplan is opgenomen.

De RvT bewaakt de continuïteit van de school (en de stichting). De RvT benoemt, ontslaat en bepaalt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder en is bevoegd al dan niet goedkeuring te verlenen aan bepaalde bestuursbesluiten.

De RvT bestaat momenteel uit vier leden en één voorzitter. Uitgangspunt is dat de RvT een multidisciplinaire samenstelling heeft. Daarbij is het van belang dat de volgende aandachtsgebieden geborgd zijn:

 • financiën
 • juridische zaken
 • personeelszaken; arbeidsvoorwaarden (HRM)
 • bedrijfsvoering (organisatie, huisvesting, kwaliteitsbewaking, resultaten)

Alle aandachtsgebieden zijn op dit moment geborgd binnen de RvT.

Het lid dat we zoeken zal worden benoemd namens de medezeggenschapsraad van Onderwijsstichting De Kempen, conform de Wet op het voortgezet onderwijs artikel 24d lid 2.

Kenmerken:

Een lid van de RvT onderschrijft de doelstellingen van Onderwijsstichting De Kempen en van de daaronder ressorterende school, het Pius X-College.

U bent in staat om op een adequate wijze invulling te geven aan:

 • de taken behorende bij een lid van de RvT
 • het ter sprake brengen (inbrengen) van relevante maatschappelijke ontwikkelingen
 • het beoordelen van alle zaken die door de bestuurder worden ingebracht

Dat betekent dat een lid van de RvT:

 • een academisch denk- of werkniveau heeft.
 • affiniteit heeft met onderwijs; in het bijzonder met voortgezet(funderend) onderwijs.
 • voldoende kennis en ervaring heeft om een organisatie met de omvang en complexiteit van het Pius X-College te kunnen beoordelen en van advies te kunnen voorzien.
 • integer is en in staat is om vanuit een onafhankelijke positie in goed overleg met de overige leden van de RvT en de bestuurder tot een gedegen standpunt te komen.
 • bekwaam en bereid is om bij het proces tot standpuntbepaling zich kritisch én constructief op te stellen.

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een benoeming zonder bezoldiging. Op vrijwillige basis draagt u een steentje bij aan de doelstellingen, resultaten en continuïteit van onderwijsstichting de Kempen en de daaronder ressorterende school het Pius X-College.

Sollicitatieprocedure

Herkent u zich in deze vacature dan ontvangen wij graag uw sollicitatie vóór 20 augustus a.s. t.a.v. Mirjam Eikenbroek (secretaris medezeggenschapsraad) via m.eikenbroek@piusx-college.nl

Na 20 augustus a.s. ontvangt u bericht of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Het eerste gesprek wordt gevoerd met een afvaardiging van de medezeggenschapsraad. Bij een positief advies volgt een tweede gesprek met leden van de raad van toezicht.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF