​Terugblik van de Ouderraad

head image

donderdag 22-07-2021

Terug naar overzicht

Ook de Ouderraad (OR) van het Pius X-College kwam dit schooljaar niet onder de corona-maatregelen uit. Dit betekende dus vooral online overleggen, geen thema-avonden of aanwezigheid bij andere bijeenkomsten.

Wel merkten we dat ouders, meer dan anders, contact zochten met de leden van de OR. (Bezorgde) ouders met vragen of opmerkingen over veelal de impact van corona op het onderwijs en op het welzijn van de kinderen. Deze reacties waren input voor de gesprekken met de directie.

Aan het begin van het schooljaar is de OR versterkt met vier nieuwe leden. In juli hebben we afscheid genomen van één OR-lid waardoor we nog op zoek zijn naar nieuwe leden.

De OR ziet het (naast het contact met ouders) als haar taken het signaleren van zaken die het onderwijs en de schoolomgeving betreffen en het adviseren over bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen. Namens de ouders overlegt de OR zes tot acht keer per jaar met de directie, als sparringpartner en als klankbord. Mocht je interesse hebben, stuur een mail naar ouderraadpiusx@gmail.com.

Wij hopen van harte dat het nieuwe schooljaar zonder al te veel corona-perikelen zal verlopen en wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!

Overtuigd?

Neem contact met ons op