Team ProBotiX: een enorme uitdaging met veel plezier!

Nieuws

head image
zaterdag 20-04-2019 TERUG NAAR OVERZICHT

Op het Pius X-College zijn twee groepen actief op het gebied van het spelen van wedstrijden met robots: een groep voor de eerste twee leerjaren. Hier vormt LEGO de basis. Er wordt gespeeld in de “FIRST Lego League” (FLL).

Een groep voor leerlingen vanaf het derde leerjaar. Hier vormt de “FIRST Tech Challenge” (FTC) de basis. De leerlingen spelen in de FTC onder de naam “Team ProBotiX” (teamnummer NL025).

Aan beide groepen kunnen leerlingen van vmbo, havo en vwo deelnemen. Het werk wordt gedaan in buitenschoolse tijd.

Team ProBotiX

Elk schooljaar wordt in september - wereldwijd - het nieuwe spel in de vorm van een animatiefilmpje en spel handleidingen bekend gemaakt. Het team begint dan met de spelanalyse en daarna de strategiebepaling. De strategie is de basis voor de bepaling van functies, die moeten worden verwezenlijkt. Voorbeelden zijn: rijden, voorwerp- en/of kleurherkenning, voorwerpen pakken en plaatsen, hindernissen overwinnen of mijden. Uiteindelijk moeten de functies worden samengebracht in één robot van maximaal 45x45x45 cm. Je krijgt 3 tot 5 maanden om een volledige robot te ontwikkelen, te bouwen en bruikbaar te maken. Om het Nederlands Kampioenschap te bereiken moet je kwalificatiewedstrijden spelen. Dat is een grote uitdaging.

Het lopende seizoen is nagenoeg voorbij en is voor Team ProBotiX bijzonder enerverend geweest:

-eerst en vooral beleefd het team veel plezier en leert het nieuwe dingen op het gebied van probleemaanpak, projectmatig werken en het zelf maken van delen (o.a. 3D prints).

-zij bereikten als lijstaanvoerder het Nederlands Kampioenschap

-op het Nederlands Kampioenschap bereikten ze de halve finales

-ze mochten gebruik maken van faciliteiten bij firma IGMA. Dat hebben ze gedaan gedurende drie maanden in de avonduren en soms ook op zaterdagmorgen. Het was hard werken.

-ze hadden een robot die het vooral moest hebben van de scores in de autonome en in de eindfase

-helaas was de keerzijde, dat ze - erg laat in het ontwikkelingstraject - de handbesturingsfase moesten beperken. Dit was te wijten aan een paar ongelukkige keuzes samen met schaarse ontwikkelingstijd.

Mocht uw zoon/dochter of uzelf belangstelling of nadere vragen hebben, dan graag contact opnemen met de begeleider van het team: Henk Huisink (h.huisink@piusx-college.nl).

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF