Studievoorlichtingsavond HBO en WO

Nieuws

head image
vrijdag 25-10-2019 TERUG NAAR OVERZICHT

Evenals vorige jaren organiseren de schooldecanen een studievoorlichtingsavond voor de leerlingen van de derde klassen en hoger, en hun ouders. Deze avond vindt plaats op dinsdag 3 december 2019 van 19.30 uur tot 21.45 uur.

Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een groot aantal vertegenwoordigers van het Hoger Beroepsonderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs te vinden die meewerken aan onze studievoorlichtingsavond. Deze vertegenwoordigers zullen op deze avond vertellen over hun bachelor- en masteropleidingen. Uiteraard is dat van grote waarde voor leerlingen die een studie moeten gaan kiezen (bovenbouw). Ook voor leerlingen die voor hun profielkeuze staan (klas 3) is deze avond ontzettend belangrijk. Zij krijgen op deze avond een beeld van de benodigde profielen en vakken in het vervolgonderwijs! En dat kan allemaal op het Pius X – College, daar hoeft men niet verder voor te reizen!

Met het oog op de organisatie (indeling lokalen, tijden en berichtgeving aan voorlichters) willen wij graag weten voor welke opleidingen er belangstelling is (maximaal 3 ! ).

Daarom het verzoek om uiterlijk 31 oktober het opgavestrookje (dat iedere leerling heeft ontvangen) zo spoedig mogelijk in te vullen en af te geven op het decanaat/administratie of bij je mentor.

Uiteraard zijn ook de ouders op deze avond van harte welkom!

In het boekje dat de leerlingen hebben gekregen staat het overzicht van alle deelnemende instellingen. Ook op de website van school (voor ouders), onder de knop Dedecaan, Downloads, Studievoorlichtingsavond, is een overzicht te vinden van de opleidingen die in principe bereid zijn aan de studievoorlichtingsavond deel te nemen. Daar is ook het inschrijfformulier te downloaden.

Zie ook: http://piusx-college.dedecaan.net/

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF