Stand van zaken gebruik iPads in de lessen

head image

vrijdag 12-10-2018

Terug naar overzicht

​In schooljaar 2017-2018 is het Pius X-College gestart met het stimuleren van het gebruik van iPads in de lessen.

De afdeling 1 en 2 gt heeft dit in een pilotfase breed uitgezet onder de vakdocenten en mentoren, met als gevolg dat dit schooljaar op die afdeling 80% van de leerlingen in het bezit is van een iPad.

Andere afdelingen pakken het inmiddels ook op. We zien een snelle groei van het aantal iPads onder leerlingen. De school neemt de iPad als hulpmiddel dan ook serieus. Sinds dit schooljaar is een iPad-coördinator aangesteld. Daarnaast is het onderwerp een vast agendapunt in vergaderingen. Ook hebben teamleiders en sectievoorzitters opdracht gekregen met hun teamleden te onderzoeken hoe de iPads ingezet kunnen worden in de lessen. Het vergt veel tijd en energie van docenten om lessen te ontwikkelen waarin leerlingen de iPad kunnen inzetten als hulpmiddel.

Wat is de concrete inzetbaarheid? Er worden drie niveaus onderscheiden:

  1. Het boek achter glas. Wellicht de meest eenvoudige manier om elke tablet in te zetten is een exacte (digitale) kopie van de boeken, waarbij er geen wifi-verbinding nodig is. Leerlingen kunnen zo gemakkelijk het bestand openen.
  2. Het e-pack van de methode. Dit is de digitale leeromgeving van de door de vakgroep gekozen lesmethode. Hierin staan meestal digitale versies van de boeken, maar vaak ook extra opdrachten die door de uitgever aangevuld worden. Hiervoor is wel een wifi-verbinding nodig. Veel van onze leerlingen hebben echter al ontdekt dat ze screenshots kunnen maken voor offline gebruik.
  3. Vakoverstijgend. Dit omvat de meest innovatieve werkvormen, maar is tegelijk het meest tijdrovend. Docenten ontwikkelen zelf digitaal lesmateriaal, of passen bestaand materiaal aan. Denk hierbij aan opdrachten, waarbij de statische boeken tekortschieten, maar een dynamische leeromgeving uitkomst biedt.

De school is druk bezig om de iPad uit te rollen als breed inzetbaar apparaat, dat zowel leerlingen als docenten kan ondersteunen bij innovatieve, toekomstbestendige werkvormen.

Overtuigd?

Neem contact met ons op