​Speaking contest TTO daverend succes

Nieuws

head image
woensdag 23-01-2019 TERUG NAAR OVERZICHT

Afgelopen maandagavond, 21 januari, stond de Speaking Contest op de kalender voor de huidige 2e- en 3e-jaars leerlingen van het Tweetalig Onderwijs (TTO).

Deze speech-wedstrijd wordt jaarlijks uitgeschreven door Nuffic (Europees Platform), met dit jaar als thema “what makes the world go round”. De jury beoordeelt de gehouden speeches op inhoud, originaliteit en overtuigingskracht. Ook weegt de presentatie mee en de manier waarop de leerlingen vragen beantwoorden. Tijdens de regionale rondes duren de speeches zo’n 3 minuten, tijdens de finale is dat 4 minuten. De finalisten krijgen workshops aangeboden als voorbereiding op de grote finale in april, waar leerlingen van vrijwel alle TTO-scholen aan meedoen.

De ruim 200 familieleden die de kou hadden getrotseerd werden getrakteerd op een scala aan onderwerpen, van het gebruik van olie, hoe boeken je wereld vergroten, het veranderende klimaat en genetische manipulatie tot het superieure menselijk brein en het gebruik van drones.

Met veel passie brachten de TTO-leerlingen hun zelfgeschreven presentaties, best ongelooflijk wanneer je beseft dat ze slechts anderhalf of tweeënhalf jaar tweetalig onderwijs hebben genoten en nu dus in vloeiend Engels voor een zaal hun verhaal durven houden.

Wouter, Bregje, Manou en Sten uit de 2e klas en Ramses, Juliette, Gijs en Myrthe uit de 3ewaren de uitverkorenen. Hulde voor deze uitzonderlijke leerlingen, en in het bijzonder aan Juliette en Bregje, onze winnaars!

Speciale dank gaat nog uit naar Anke en Andy die een broodnodige muzikaal intermezzo verzorgden, naar Linde, de host van de avond, en natuurlijk aan onze kundige juryleden.

Tenslotte werd de informatie aangaande het IB-programma en de trip naar Londen voor de 3e-klassers ook in het programma verweven, dit om de ouders een 2e of zelfs 3e trip naar school te besparen. Een duurzame oplossing dachten wij!

Gehoord tijdens de avond:

“Let’s embrace our imperfections…that makes the world go round!”

“Staggering level of English!”

“A magnificent brain is what makes us stand out from other animals”

“In the future a taxi-drone will be able to bring me to work”

Wij, als organiserende docenten en teamleider(s), voelen ons werkelijk vereerd om dit soort avonden mede mogelijk te mogen maken. Met trots zwelt ons hart bij zoveel aandacht voor ons stukje onderwijs en het resultaat dat na een kleine 2 of 3 jaar wordt bereikt. Een welgemeend proficiat aan de hele afdeling.

Met vriendelijke groet,

A. van de Zande en MJ van Limpt, TTO coördinatoren.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF