Realisatie dorpspark Groene Long van start

head image

maandag 06-12-2021

Terug naar overzicht

Dinsdag 30 november is met het tekenen van de nodige overeenkomsten een officiƫle start gemaakt met de uitvoering van het project 'De Groene Long' in Bladel waarin o.a. de nieuwe huisvesting van de Dierhouderij van de afdeling vmbo van onze school wordt gerealiseerd.

Ondertekenaars zijn de gemeente Bladel, stichting De Groene Long en haar partners (zelfoogsttuinderij Het Groene Goud, stichting Vrienden van de Kinderboerderij Bladel en het Pius X-College).

Namens de school heeft Peter Bons, teamleider vmbo bovenbouw bk , zitting in het bestuur van de stichting. Tevens is hij voorzitter. In de afgesloten overeenkomsten zijn de nodige afspraken voor realisatie en beheer van het dorpspark vastgelegd. Zo werken alle betrokken partijen de komende jaren goed samen.

Het hiervoor gewijzigde bestemmingsplan is op 25 november jl. formeel in werking getreden. Daardoor kan de transformatie van het gebied van start gaan. De gemeente Bladel heeft inmiddels de procedure voor de aanbesteding van het grondwerk en de aanleg van de infrastructuur zoals paden, riolering en watergangen opgestart. Een aanvraag voor de afgifte van een omgevingsvergunning is door de school bij de gemeente ingediend en de procedure van aanbesteding voor de realisatie van het onderwijsgebouw, waarin de Dierhouderij wordt gevestigd, is gestart.

Als alles volgens planning verloopt, zal de afdeling Groen begin schooljaar 2022-2023 zijn intrek nemen in de nieuwe huisvesting van de Dierhouderij. Maar voor het zover is, moet er nog veel werk verzet worden. Op de foto's wordt een impressie van het te realiseren gebouw weergegeven.

Overtuigd?

Neem contact met ons op