(Praktijk)examens in de beroepsgerichte profielen vmbo

Nieuws

head image
zaterdag 20-04-2019 TERUG NAAR OVERZICHT

In de week van 1 april zijn onze 4e jaars vmbo-leerlingen in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg, gestart met de beroepsgerichte praktijkexamens in de diverse profielen.

Het Pius X-College biedt binnen de beroepsgerichte leerwegen vijf profielen aan waar leerlingen examen in kunnen doen:

1. Bouwen, Wonen en Interieur (bwi; voorheen bouwtechniek)

2. Economie & Ondernemen (e&o; alleen voor de gemengde leerweg)

3. Groen

4. Produceren, Installeren en Energie (pie; voorheen metaal-, elektro en installatietechniek) en

5. Zorg en Welzijn (z&w).

Het examen bestaat uit zowel een praktisch als theoretische deel. De leerlingen komen op verschillende momenten naar school om het examen, hopelijk, tot een goed eind te brengen.

De praktijkexamens eindigen in de week voor de Meivakantie. Binnen de examens wordt een beroep gedaan op enerzijds de theoretische bagage, en anderzijds de ontwikkelde vaardigheden binnen het beroepsprofielvak. De praktijkexamens zijn dan ook behoorlijk ruim van opzet, waarin de praktische component de boventoon voert.

Na de meivakantie starten de centraal schriftelijke eindexamens voor alle afdelingen binnen de school. Voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg nemen we digitale examens af. Als school mogen wij voor deze leerwegen de centrale examens zelf inplannen. Er zijn per digitaal examen verschillende varianten. Deze worden door het Cito willekeurig toegewezen aan de kandidaten. Voordeel van deze werkwijze is dat we de digitale examens flexibel kunnen inplannen. Een leerling die door omstandigheden, zoals ziekte, een examen mist, hoeft daardoor niet altijd te wachten tot het tweede tijdvak. In veel gevallen kan het gemiste examen op een ander moment binnen het eerste tijdvak alsnog ingepland worden. Ook kunnen we de examens beter spreiden, wat minder belastend is voor de leerling.

De leerlingen binnen de vmbo gemengde en theoretische leerweg krijgen hun examen op papier op landelijk vastgestelde momenten.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF