Overzicht aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar

Nieuws

head image
woensdag 25-04-2018 TERUG NAAR OVERZICHT

In maart zijn de aanmeldingen van brugklassers voor het nieuwe schooljaar binnengekomen. In vergelijking met voorgaande schooljaren heeft dit voor onze school een zeer goed resultaat opgeleverd.

Jaarlaag

Schooljaar 2016-2017

Schooljaar 2017-2018

Schooljaar 2018-2019

Praktijkonderwijs

34

27

35

Schakelklas vmbo

38

41

39

Basis/kader

107

98

117

Gemengd/theoretisch

117

113

126

Havo/vwo

129

109

106

Schakelklas havo

25

40

29

Tto

32

43

54

Totaal

482

471

506

Het totaal aantal leerlingen komt daarmee met ingang van het schooljaar 2018-2019 op 2310. Met deze gegevens wordt momenteel gestart met de inrichting van het nieuwe schooljaar voor wat betreft klassen, afdelingen en benodigde personele formatie.

De verwachting is dat vanaf het schooljaar 2019-2020 het leerlingenaantal door demografische ontwikkelingen daalt (er worden minder kinderen geboren in de regio) en zich medio 2023 stabiliseert op ongeveer 2100 leerlingen.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF