Opknappen hoofdgebouw Pius X-College

Nieuws

head image
maandag 12-08-2019 TERUG NAAR OVERZICHT

Vraag je aan leerlingen wat ze het belangrijkste argument vinden bij hun schoolkeuze, dan is dat sfeer. Het eerste gedeelte van het hoofdgebouw van het Pius X-College is inmiddels 27 jaar oud en toe aan een revitalisering oftewel opknapbeurt.

De directie heeft besloten een project te starten met als doel het realiseren van een aantrekkelijk, toekomstbestendig en inspirerend gebouw voor leerlingen en medewerkers van onze school.

Dit houdt in:

het opknappen van de lokalen, aula’s en overige verblijfsruimten met de uitstraling die past bij de profilering ‘Voel je thuis’

Het opnieuw inrichten van de buitenterreinen rondom de schoolgebouwen

  • de ontwikkeling van een campus zodanig dat de schoolgebouwen samen één geheel vormen.

De school heeft hiervoor een adviesbureau ingeschakeld dat ervaring heeft met soortgelijke onderwijsprojecten. Zij werken vanuit gebruikersperspectief om met name de kwaliteit van de (gebouwde) omgeving te verbeteren. In samenspraak met leerlingen en medewerkers zal een zogenoemd kaderdocument in de vorm van een Masterplan worden opgesteld voor de verdere planontwikkeling (inrichting van ruimten en indeling van specifieke afdelingen in het gebouw. In de komende twee schooljaren zal de aanpassing van delen van de gebouwen vervolgens worden uitgevoerd. Begin schooljaar 2019-2020 zullen de leerlingen die deel uitmaken van de Leerlingenraad uitgenodigd worden om hun ideeën over de huisvesting te ventileren. Door middel van de Nieuwsbrief wordt u over het vervolg van het proces op de hoogte gehouden.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF