Onderwijsvernieuwing op het vmbo

head image

maandag 10-01-2022

Terug naar overzicht

​Al enkele jaren is de afdeling vmbo bezig met een onderwijsvernieuwing. Dit schooljaar heeft dit ook daadwerkelijk vorm gekregen in het rooster en de manier van werken.

De onderwijsvernieuwing is gebaseerd op de wens dat we als Pius X-College de leerling meer eigenaar willen laten zijn over het eigen leren. Dat wil zeggen: de leerling leert om verantwoordelijkheid te nemen voor schoolse zaken en keuzes te maken. De gedachtegang erachter is dat we de leerlingen begeleiden naar een leven lang leren en daarbij gemotiveerd te blijven bij dat leren. Niet meer de hele dag achterover zitten en luisteren, maar vooral veel zelf en ook samen doen. Daarbij worden ze gecoacht door de mentorcoaches binnen de teams van 1bk-sk en 1gt. De leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) hebben al kennis gemaakt met deze nieuwe manier van werken in de verwachtings- en voortgangsgesprekken. Daarin lag de regie over de invulling van het gesprek vooral bij de leerling zelf.

Daarnaast zijn de lessen didactisch aangepast. Daar merken de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) nog wat minder van. In plaats van de methode door te werken, richten de docenten zich vooral op de voortgang bij de individuele leerling. De nadruk komt daarmee meer op de ontwikkeling binnen het leerproces te liggen, in plaats van op het geven van cijfers. De cijfers verdwijnen niet helemaal uit beeld, maar het worden er wel aanzienlijk minder.

Door de combinatie van deze twee nieuwe manieren van werken, geven we leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) een zo compleet mogelijk beeld van de voortgang in het eerste leerjaar op het vmbo.

Overtuigd?

Neem contact met ons op