​Nieuwe lestijden

head image

donderdag 22-07-2021

Terug naar overzicht

Zoals je ongetwijfeld hebt vernomen, heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld om eventuele leervertragingen of andere problemen in de ontwikkeling van leerlingen op te vangen en zo mogelijk op te lossen.

In het belang van de ontwikkeling van alle (huidige en toekomstige) leerlingen van het Pius X-College staan we voor de opdracht een schoolprogramma te ontwerpen in het kader van het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ (NPO). Een programma dat aansluit bij onze eigen ambities en ontwikkelingen.

We ontwikkelen een dagprogramma waarin we ruimte creëren om extra aandacht te kunnen geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en waarbij we leerlingen extra kunnen ondersteunen bij het wegwerken van eventuele leerachterstanden of bij het aanleren van studievaardigheden. De gelden die vrijkomen willen we duurzaam inzetten om ook op de langere termijn goed, uitdagend en eigentijds onderwijs te blijven verzorgen.

Hoe ziet dit dagprogramma er in grote lijnen uit? We veranderen de lengte van een les; deze wordt 45 minuten in plaats van 50 minuten. Daardoor ontstaat er in de middag ruimte om vakondersteuning, ondersteuning op het gebied van studievaardigheden en huiswerkbegeleiding aan te bieden. In de tweede helft van het schooljaar willen we naast deze ondersteuning een verrijkingsaanbod aanbieden waaruit leerlingen een keuze kunnen maken. In samenwerking met de Kempengemeenten zullen ook trainingen aangeboden worden. De mentor-coach-lessen en/of -gesprekken plaatsen we zoveel mogelijk op het eerste uur van de lesdag.

Het nieuwe lesrooster

Onderbouw + PrO + Wereldklas

Bovenbouw**

1.

08.15-09.00 uur*

1.

08.15-09.00 uur

2.

09.00-09.45 uur

2.

09.00-09.45 uur

3.

09.45-10.30 uur

3.

09.45-10.30 uur

Pauze

Pauze

4.

10.45-11.30 uur

4.

10.45-11.30 uur

5.

11.30-12.15 uur

5.

11.30-12.15 uur

Pauze

6.

12.15-13.00 uur

6.

12.45-13.30 uur

Pauze

7.

13.30-14.15 uur

7.

13.30-14.15 uur

Pauze

Pauze

+uur

14.30-15.15 uur

+uur

14.30-15.15 uur

+uur

15.15-16.00 uur

+uur

15.15-16.00 uur

* onderbouw: leerjaar 1-2 vmbo; leerjaar 1-2-3 h-v/tto

** bovenbouw: leerjaar 3-4 vmbo; leerjaar 4-5-6 h-v.

Voor de leerlingen van het Praktijkonderwijs en de Wereldklassen begint het eerste lesuur niet om 8.15, maar om 8.30 uur. Zij starten met een begeleidings-halfuur. Vanaf 9.00 uur vervolgen ook zij het lesrooster, zoals hierboven geplaatst is.

In eerste instantie deelt de school die leerlingen in die van de mentor voor de overgang het advies krijgen om +uren te volgen. Deze leerlingen krijgen in de eerste periode van het schooljaar voorrang. Ook leerlingen die zelf aangeven ondersteuning tijdens een +uur te willen volgen, kunnen dat kenbaar maken.

Overtuigd?

Neem contact met ons op