​Mededelingen van de Ouderraad

Nieuws

head image
woensdag 19-12-2018 TERUG NAAR OVERZICHT

Het Pius X-College heeft een zeer actieve Ouderraad. Regelmatig doen zij verslag van de zaken waarbij ze betrokken zijn.

  • Zondag 18 november jl. organiseerde het Pius X-College haar jaarlijkse Open Dag. De middag was wederom zeer goed bezocht. De Ouderraad heeft deze middag actief benut door het werven van nieuwe leden. Er hebben zich drie ouders gemeld die interesse hebben. Twee ervan hebben inmiddels besloten zich aan te melden, de derde neemt het besluit in overweging na het bijwonen van een kennismakingsavond.
  • Op 25 februari wordt er een klankbordavond georganiseerd met als onderwerp ‘de schakelklassen’. Ouders met leerlingen in deze klassen ontvangen in januari een enquête waarin zij o.a. bevraagd worden over hun ervaringen. Aan het einde van de enquête kunnen zij zich aanmelden voor de klankbordavond. De Ouderraad is blij dat hun suggestie tot dit thema is overgenomen door de directie.
  • Op dinsdag 9 april organiseert de Ouderraad wederom een thema-avond. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Er wordt zelfs al gewerkt aan een avond voor volgend jaar november.
  • Heeft u vragen, tips of thema’s waarvan u meent dat deze voor alle ouders van belang zijn, dan kunt u deze mailen naar ouderraadpiusx@gmail.com.
  • Tot slot wensen wij u een fijne wintervakantie toe!

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF