Leerlingen maken posters voor De week van de jonge mantelzorger

head image

donderdag 25-06-2020

Terug naar overzicht

De leerlingen uit 3TTO en 3VWO van het Pius X-College in Bladel hebben in het kader van ”De week van de jonge mantelzorger" in de afgelopen periode prachtige posters ontworpen. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Wél!zijn de Kempen.

Bij aanvang van het project tijdens de lessen Art en Beeldende vorming, was er een introductie op school. Bregje Valk, een klasgenoot van de leerlingen en zelf mantelzorger, legde uit wat mantelzorg in haar leven inhoudt. Kort na de opstart van het project kwamen de leerlingen thuis te zitten door de Corona situatie. Zij werden verplicht om de lessen digitaal en vanuit thuis te gaan volgen. Ondanks dat, zijn we toch doorgegaan met het project en hebben de leerlingen hun best gedaan en extra creativiteit ingezet, bijvoorbeeld door middel van 'mixed media'.

Zeker in deze Corona periode wordt er extra druk uitgeoefend in het leven van een jonge mantelzorger omdat er naast het zorgen voor een familielid of een naaste er ook andere situaties thuis plaatsvinden. Zoals werken, leren, sporten en het volgen van online lessen.

De posters, die door de leerlingen zijn gemaakt, kunnen op dit moment door de Corona-omstandigheden, nog niet geëxposeerd worden binnen de school.

Maar daarvoor plannen we een nieuwe datum aan het begin van volgend schooljaar, want deze eindwerken zijn het zeker waard om gezien te worden!

Het doel van ons project was de mantelzorgers een hart onder de riem steken en bewustwording te creëren voor het leven van de jonge mantelzorger.

Wij vinden dat dit doel behaald is door middel van de krachtige positieve boodschappen en sprekende illustraties in de posters. Ook kregen we enthousiaste reactie van de leerlingen. Om die reden willen we het project graag voortzetten tijdens de lessen met de toekomstige derdejaars van volgend schooljaar en komt er een “Week van de jonge mantelzorger” in oktober op het Pius X-College.

Wij willen Eefje Heesterbeek en Anneloes Verhoeven van Wél!zijn de Kempen hartelijk bedanken voor hun uitnodiging om aan dit project deel te nemen. Ook bedanken wij alle leerlingen voor hun inzet en prachtige creaties!

Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op