iPad op school: wat is nieuw?

Nieuws

head image
dinsdag 08-10-2019 TERUG NAAR OVERZICHT

Dit schooljaar is alweer het derde jaar dat we iPads implementeren in de lessen op het Pius X-College. Bij de start van dit schooljaar zijn direct enkele grote stappen gemaakt.

  • verbetering van het WiFi-netwerk
  • bijna 100% bezetting in de eerste klas van afdeling gt
  • sterke groei van bezetting in de eerste klas van afdeling schakelklas vmbo
  • op korte termijn 100% bezetting op de Praktijkschool
  • betere scholing van docenten
  • unieke €100 cashback na aanschaf via school.

De komende maanden worden vmbo-docenten geschoold in digitaal klassenmanagement, zodat zij het gebruik van de iPads in hun lessen efficiënter kunnen monitoren en begeleiden. Daarnaast gaan vakgroepen en kernteams actief nadenken over de lesinhoud in combinatie met de iPad als leermiddel.

Binnenkort wordt gestart met een groep enthousiaste leerlingen, bedreven in het gebruik van de iPad en die het leuk vinden om hier nog beter in te worden. Zij kunnen ingezet worden om medeleerlingen en docenten te helpen met hulpvragen omtrent iPads. Ook hebben ze invloed op de koers van de school in het gebruik van digitale leermiddelen, volgen ze gratis bijscholing en hebben ze een unieke positie in de school als ambassadeurs van digitaal onderwijs.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF