​Huiswerk maken onder toezicht: X-studeer

Nieuws

head image
vrijdag 12-10-2018 TERUG NAAR OVERZICHT

Het maken van huiswerk en het studeren na lestijd zijn jaarlijks terugkerende onderwerpen van zorg voor school zowel als ouders.

De verschillende afdelingen van de school bieden diverse mogelijkheden aan leerlingen om op school huiswerk te maken in tussenlessen of na lestijd.Voor al deze mogelijkheden geldt dat ouders/verzorgers en/of de leerling hiervoor contact kunnen opnemen met hun mentor:

SOS-huiswerkhulp: leerlingen krijgen tegen betaling van € 5,-- per keer individueel bijles van leerlingen uit de bovenbouw van de afdeling havo/vwo.

In het OLC (Open Leercentrum), Plein en Juniorcollege:huiswerk maken onder toezicht voor vmbo-leerlingen. Het gaat om bindende afspraken en aangewezen uren na overleg tussen de mentor en de ouder/leerling.

X-studeer

Leerlingen van de afdelingen havo en vwo kunnen gebruik maken van X-studeer. Bij X-studeer nemen de leerlingen plaats in de ruimte boven de mediatheek om daar onder toezicht te werken aan huiswerk. Veel leerlingen hebben hier baat bij om tal van redenen. In de thuissituatie kunnen veel vormen van afleiding zijn zoals gamen, televisie, gebruik social media, etc. In een enkel geval is de thuissituatie dermate dat de leerling onvoldoende tot presteren komt.

Dit schooljaar wordt X-studeer binnen deze twee afdelingen voor alle leerlingen opengesteld. X-studeer vindt plaats van dinsdag tot en met vrijdag van het 7e tot en met het 9e lesuur (met uitzondering van de dagen waarop collega's elders worden verwacht zoals bij bijv. leerlingbesprekingen). Samen met de mentor wordt er gekeken naar één of meerdere geschikte momenten in de week.

Deelname is niet vrijblijvend! Wanneer een leerling ingeschreven is voor één of meerdere momenten, dan wordt deze leerling ook verwacht. Naast het feit dat een leerling op tijd kan beginnen aan zijn of haar leerwerk, heeft deze vaak ook 'lange termijn' opdrachten (bijvoorbeeld boekverslagen, etc.) waar hij of zij aan kan werken.

Er zijn geen kosten verbonden aan X-studeer.

Daarnaast stelt het Pius X-College sinds enkele jaren ook het gebouw ter beschikking aan externe bureaus die tegen betaling huiswerkbegeleiding verzorgen op onze school. Dit zijn Grip op Leren, SbErasmus Studiebegeleiding en ABC-leren. Buiten het feit dat zij op onze school actief zijn, heeft de school geen bemoeienis met hun dienstverlening. Voor alle contacten hierover, kunnen ouders/verzorgers zich tot genoemde bureaus wenden.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF