​Het Pius X-College heeft de beste VWO-afdeling van de provincie Noord-Brabant

Nieuws

head image
donderdag 24-01-2019 TERUG NAAR OVERZICHT

Het weekblad Elsevier heeft afgelopen week opnieuw het overzicht Beste scholen gepubliceerd. Ze doen dit sinds 2001. In totaal zijn 2459 afdelingen van scholen onderzocht.

De VWO-afdeling van het Pius X-College gaat strijken met de eer de beste VWO-afdeling van de provincie Noord-Brabant in huis te hebben. Proficiat voor iedereen die daaraan heeft bijgedragen!

Het onderzoek van Elsevier richt zich op een viertal indicatoren. Eerst wordt gekeken naar de onderwijspositie in klas drie. Is deze positie boven, op of onder het basisschooladvies? Dan kijken ze naar de onderbouwsnelheid, oftewel: hoe lang doet een leerling erover om in de bovenbouw te komen. Daarna het bovenbouwsucces als derde indicator: in hoeverre slagen de leerlingen erin om zonder doubleren hun diploma te halen. Als vierde indicator telt het gemiddelde cijfer van het centraal examen. Voor wat betreft ons VWO geldt dat we op de eerste twee indicatoren een GOED scoren en op de twee laatste indicatoren: SUPERSCHOOL. Dan hoor je voor die indicator landelijk bij de 15% hoogste scores. Overigens krijgen onze afdelingen Kader, GT en Havo eveneens het eindoordeel GOED mee, en hebben deze afdelingen ook één (H) of twee keer (K en GT) het oordeel SUPERSCHOOL gekregen. De Basisafdeling scoort een VOLDOENDE.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF