Gebruik social media

Nieuws

head image
woensdag 25-04-2018 TERUG NAAR OVERZICHT

Lid zijn van WhatsApp-groepen maakt voor de meesten van ons deel uit van het dagelijks leven. Een enkele keer kan dit echter ook leiden tot ongewenste situaties.

Onlangs zijn in een WhatsApp-groep van leerlingen binnen onze school foto’s en teksten geplaatst die de fatsoensnormen overschrijden. De schoolleiding heeft hierop passende maatregelen genomen.

Pestgedrag via de social media kan tot verregaande gevolgen leiden. We willen u vragen met uw kind samen te bespreken dat het plaatsen van foto’s en filmpjes op social media zonder toestemming van betrokken persoon heel schadelijk kan zijn voor die persoon en zelfs ook strafbaar is. Beledigende teksten erbij plaatsen is ook aangiftewaardig.

Elke docent heeft binnen het klaslokaal de regie over het gebruik van de telefoons. In alle lokalen zijn telefoontassen opgehangen om hierin voorafgaande aan de les de telefoons te plaatsen. De docent kan de telefoons laten gebruiken indien gewenst.

Wanneer u als ouder een ernstig feit constateert dat uw kind, andere leerlingen of collega’s van onze school raakt, willen we u met nadruk vragen om hiervan een melding te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met Willemijn van Rooy, anti-pestcoördinator van onze school.

Thema-avond Ouderraad: ‘Social media, soms niet zo leuk....’

In een goedgevulde aula vond op dinsdagavond 10 april de thema-avond van de Ouderraad plaats: ‘Social media, soms niet zo leuk…’. Spreekster (en schrijfster) Marlies Slegers vertelde de aanwezigen over de valkuilen van social media. Allerlei aspecten kwamen aan bod: grooming, sexting, groepsdruk en online pesten. Ook het verhaal over haar dochter, die slachtoffer werd van sexting, was erg indrukwekkend. Theatergroep Helder hield ons met hun spel op humoristische wijze een spiegel voor. Enkele reacties van ouders: ‘Een geweldige avond, boeiend en informatief!’ ‘Kunnen onze kinderen ook niet eens zo’n avond bijwonen? Dat zou heel nuttig zijn.’ ‘Een van de beste thema-avonden die ik hier meegemaakt heb’ en ‘Voor herhaling vatbaar!’

Een belangrijke tip willen we met alle ouders delen:
Krijgt uw kind te maken met online seksueel misbruik (bijvoorbeeld een seksueel getinte foto die ongewild doorgestuurd wordt), dan kan hiervan melding gemaakt worden bij www.helpwanted.nl. Ze geven ook tips en hulp aan slachtoffers.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF