Edukans: over radioles en meer

head image

woensdag 15-12-2021

Terug naar overzicht

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs, want wat je op school leert is voor altijd.

Werken aan goed onderwijs

Wie stevig in zijn schoenen staat, heeft betere toekomstkansen. Maar hoe maak je als tiener goede keuzes voor later? Goed onderwijs is hiervoor van levensbelang, zeker in landen waar onderwijs niet vanzelfsprekend is. Veel kinderen gaan wel naar school, maar leren daar veel te weinig. Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onderwijs van slechte kwaliteit. Edukans helpt door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen voor jongeren.

Onderwijs op afstand

De corona-pandemie treft ons allemaal. Maar kinderen in ontwikkelingslanden krijgen het extra zwaar te verduren. Zij waren de afgelopen maanden erg kwetsbaar, doordat ze niet naar school konden. Veel kinderen werden gedwongen aan het werk gezet om hun ouders te helpen een inkomen bij elkaar te schrapen. Leerlingen die het toch al moeilijk hadden, liepen nog grotere leerachterstanden op. Het aantal tienerzwangerschappen nam tijdens de lockdown in Kenia met maar liefst 40% toe.

Terwijl in Nederland scholen weer voorzichtig openen, zijn de scholen in de landen waar Edukans werkt nog steeds dicht. Voor veel kinderen in ontwikkelingslanden betekent dit dat hun leerproces stilstaat. Vooral in de plattelandsgebieden zonder internet en zonder ouders die kunnen helpen – veel ouders zijn zelf nooit naar school geweest – is thuisonderwijs geen optie.

Edukans zendt daarom radiolessen uit. In elk land en elke regio in de eigen lokale taal, zodat iedereen mee kan doen. ‘Scholen zijn dicht, maar dit is geen vakantie’ is het motto van de radiolessen. In de lessen wordt benadrukt hoe belangrijk onderwijs is en de noodzaak om een kind weer naar school te sturen zodra het kan. Edukans laat zien hoe je thuis kunt leren, net zoals je dat op school zou doen. Alles om te zorgen dat kinderen straks zo min mogelijk achterstand hebben en dat onderwijs bij ouders prioriteit blijft.

In actie voor Oeganda

De decembermaand leent zich normaliter bij uitstek om actie te voeren voor een goed doel.

Maar dan wel per afdeling, per leerjaar, per mentorgroep en niet groots voor alle leerlingen zoals we dat gewend zijn. We kunnen zorgen voor materiaal om de leerlingen te informeren en voorstellen doen voor mogelijke acties. De creativiteit van de leerlingen en de mentor leveren wellicht ook hele mooie ideeën op. De opbrengsten kunnen door mentor, collega of teamleider rechtstreeks gestort worden op de actiepagina: De url is: Pius X gaat voor Oeganda! - Edukans Actieplatform (inactievooredukans.nl)

Onze ambassadeurs

Gelukkig is er eindelijk ook goed nieuws! De actie ‘Going Global’ kan dit jaar doorgaan. In Oeganda gaan de scholen weer open en het Pius X-College heeft 2 leerlingen geselecteerd die in februari, samen met 26 andere geselecteerde leerlingen van verschillende scholen, gaan deelnemen aan een digitale ontmoetingsweek. Samen met leeftijdsgenootjes – hun buddy’s – uit Oeganda praten zij over ‘life skills’: levensvaardigheden. Deze vaardigheden helpen bij het bespreekbaar maken van lastige thema’s zoals HIV/Aids, tienerzwangerschappen waardoor veel meisjes hun school niet afmaken, relaties aangaan en school-drop-outs. Ook leren ze hierbij het stellen van grenzen en het opkomen voor een eigen mening. Een week lang staan thema’s rondom het onderwijs en de andere cultuur op het programma. Te zijner tijd zal e.e.a. te volgen zijn op de actiepagina.

Mare van OverbruggenMaaike Wilms

Overtuigd?

Neem contact met ons op