De directie stelt zich voor

Nieuws

head image
maandag 07-10-2019 TERUG NAAR OVERZICHT

Sinds dit schooljaar heeft het Pius X-College een nieuwe directie. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de school. Onderstaand stellen zij zich aan u voor.

Mijn naam is Ronald de Greef. Ik ben met ingang van dit schooljaar directeur van de afdelingen vmbo en Praktijkonderwijs (PrO). Zo’n 25 jaar geleden gestart als docent op de toenmalige Scholengemeenschap Kempelant in Bladel. De laatste 12 jaar was ik teamleider binnen de bovenbouw van het vmbo-basis-kader.

De komende jaren staan we binnen het vmbo-PrO voor een grote uitdaging. We zullen meer en meer het onderwijs gaan omvormen van het klassieke instructiemodel, waarbij de docent voor de klas staat en de regie voert, naar een onderwijsmodel gericht op de individuele leerroute van de leerling. Gepersonaliseerd leren en maatwerk komt centraal te staan. Leerlingen krijgen de ruimte om mede vorm te geven aan hun leerloopbaan. Mentoren worden coach van de leerling. De samenwerking met de omgeving, zoals bedrijven en instellingen, wordt daarbij actief opgezocht. Leerlingen gaan zowel binnen als buiten de school leren. Een hele mooie ontwikkeling die het huidige onderwijsmodel transformeert naar meer eigentijds leren. Leerlingen en ouders zullen hier actief bij betrokken worden.

Het schooljaar is alweer enkele weken oud. In de eerste weken in een nieuwe baan en op een nieuwe school heb ik de hand mogen schudden van de vele medewerkers die het Pius X-College heeft. Het aanvankelijk onbekende schoolgebouw is voor mij snel bekend en vertrouwd geworden;niet in de laatste plaats door de behulpzaamheid en collegialiteit van alle collega’s.

Mijn naam is Marjolijn Cuppers en sinds 1 augustus 2019 ben ik benoemd tot directeur havo/ vwo van het Pius X-College. Samen met mijn vriend Johan woon ik in Riel, een dorpje onder de rook van Tilburg.

25 jaar geleden startte ik als docent Nederlands op het Theresialyceum in Tilburg en heb daar in verschillende taken en functies veel geleerd van het onderwijs. Vervolgens heb ik mijn blik verruimd als conrector op het Onze LieveVrouwe Lyceum in Breda en vervolgens als directeur onderwijs op het Koning Willem ll-College in Tilburg.

Ik ben een echt ‘onderwijsdier’. Wat mij drijft om in het onderwijs werkzaam te willen zijn, is een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de individuele leerling, waarbij ik het als docental prachtig vond als leerlingen gemotiveerd raakten om het beste uit zichzelf te halen. Mijn wens is dat iedere leerling bij het verlaten van de school de volgende vragen kan beantwoorden: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Velen hebben in deze ontdekkingstocht een verantwoordelijkheid: de docent, de mentor, de schoolleiding, de ouder én natuurlijk de leerling!

Ik zie het als mijn taak om alle partijen te verbinden en gezamenlijk een veilige en goede leeromgeving te creëren; niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze collega’s. Een leven lang leren geldt in mijn ogen niet alleen voor onze scholieren, maar voor iedereen die werkzaam en betrokken is bij het Pius X-College.

Mijn start op het Pius X-College is prettig verlopen. Ik heb inmiddels kennisgemaakt met de leerlingenraad, de medezeggenschaps- en ouderraad en na de herfstvakantie ga ik ook lessen bezoeken. Ik hoop dat ik me dan aan veel meer leerlingen kan gaan voorstellen. Natuurlijk wil ik ook ouders ontmoeten tijdens de vele activiteiten die het Pius X-College organiseert.

Als school hebben we een nieuwe slogan: ‘Pius X-College. Voel je thuis!’ Als nieuwkomer op ‘De Pius’ omarm ik deze slogan volledig en ik durf nu al te stellen: ‘Pius X: ík voel me thuis!’

Ik ben Jan Poels, 54 jaar, getrouwd en heb 2 dochters (22 en 20 jaar) en woonachtig in Venray. Inmiddels werk ik al 30 jaar binnen het Pius X-College, waar ik in 1989 na mijn stage ben begonnen als docent LO. Ik heb dus de fusie met de Rietbeek Mavo en LTS Kempenlant mogen meemaken met de uiteindelijke verhuizing naar ons huidige gebouw; later is daar nog het PrO bijgekomen. Ik heb de school dus zien groeien naar de huidige omvang van nu waarbij we ook trots zijn dat de Wereldklas daar sinds vier jaar ook deel van uitmaakt.

In 2008 ben ik benoemd als teamleider binnen havo/vwo en in 2011 ben ik vervolgens benoemd als directeur personeel. Sinds dit schooljaar hebben we te maken met een andere directiestructuur en ben ik als directeur organisatie/plaatsvervangend rector actief.

Ik heb het enorm naar mijn zin op het Pius X- College en ben trots dat ik op deze prachtige school met betrokken collega's mag werken. Ik houd van de typische Kempische mentaliteit en hoop dat ik een bijdrage heb kunnen leveren (en nog jaren kan leveren) aan een prettig en veilig schoolklimaat waarin zowel de medewerkers als de leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Ook de relatie met u als ouders/verzorgers heb ik altijd als zeer prettig en betrokken ervaren: gezamenlijk met u optrekken om het beste voor uw kind te betekenen, is de kern van ons als onderwijsinstelling.

U mag ervan uitgaan dat wij er met onze collega's alles aan doen om onze missie 'Voel je thuis!' waar te maken.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF