​Boeiend KW-college over China, Selma en maffia

head image

zondag 20-02-2022

Terug naar overzicht

De aula van het Pius X-College in Bladel was vol en gonsde: Carolijn Visser LIVE begint! Docent geschiedenis Herbert Cleeven had een jaar geleden al afspraken met haar gemaakt.

Een ontmoeting en gesprek van leerlingen met haar over het boek Selma (2016) vanwege het VWO-examen Geschiedenis met als thema China 1842-2001.Na eerder uitstel was er dan eindelijk deze avond. Ook voor Carolijn Visser was dit een soort ‘rentree’, na 2 jaar COVID-19.

Grauw groeiend China

Carolijn Visser nam de aanwezigen mee naar Hong Kong 1980 en hoorde dat er een mogelijkheid was China binnen te komen. Ze zag als een van de eersten een grauw, armoedig land met gesloten mensen. Ze bleef het land bezoeken en erover schrijven. Boeken als Grijs China, Buigend bamboe en De koude heuvels van Mongolië laten de moeizame overgang zien van een communistisch naar een liberaler China. Na een lezing over China kwam ze in contact met Greta en Dop, die aangrijpende verhalen vertelden over de tijd dat zij met hun ouders in China woonden. Het was de tijd van Laat Honderd Bloemen Bloeien, de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie. Toen ook nog bleek dat er brieven bestonden van de joodse (moeder) Selma aan haar vader in Nederland begon Visser aan haar boek Selma met als ondertitel: Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao. Selma en haar gezin werden uiteindelijk slachtoffers van de maoïstische heilstaat en de Culturele Revolutie.

Liberaler en Maffia

Na de inleiding was er ruimte voor de vele vragen van de leerlingen. Niet alleen leerlingen van het Pius X, maar ook van het Peellandcollege (Deurne) waren aanwezig.
Waarom die ondertitel met ‘Hitler’? Visser vertelde over de joodse achtergrond van Selma, hoe haar moeder en familie allemaal waren uitgemoord. Hoe zij ontsnapte met haar vader en onderdook. Hoe ‘het joods zijn’ belangrijk voor haar werd als identiteit. Vanwaar het ‘idealisme’ van Selma en haar (Chinese) man Chang voor het China van Mao? Visser schetste hoe de revolutie van Mao voor Chang ‘bevrijdend’ was na het eerdere nationalisme. En Selma wilde ‘het oude Europa’ met nazisme en holocaust ontvluchten.

Ook vragen over recente ontwikkelingen in China volgden. Na Mao was er toch ‘liberalisatie’ en het gaat economisch toch beter? Carolijn Visser beaamde dit volmondig maar...China is voor ons, westerlingen, geen land om als voorbeeld te hebben. Ze kwam met een aantal voorbeelden van vrienden/contacten van haar in China. Het individu heeft nauwelijks vrijheid, er is geen persvrijheid, een beperkt aantal families heeft de macht en speelt elkaar de bal toe. Visser vergeleek China met een maffiastaat. Ze noemde ook nog expliciet de dreigende (militaire) ontwikkelingen rondom Taiwan en Hongkong.

Tot slot

Carolijn Visser eindigde inspirerend naar de leerlingen: ga reizen! Ze gaf wel aan dat ‘reizen om het reizen’ haar niet trok. Het gaat om de contacten die je daar opdoet. Dat gaf docent Herbert de kans om te vragen aan de leerlingen ‘hoe het zat met het tussenjaar..en het reizen’. Dat viel tegen, slechts één vinger ging omhoog. Een kijkje in de ziel van de hedendaagse kempische jeugd? De leerlingen hadden wel het boek goed gelezen. Uitstekende vragen en betrokken luisteraars. Wel jammer vonden ze dat het verhaal van Visser weinig nieuws bracht, het volgde te veel de inhoud van het boek. Overigens waren ze zeer te spreken over de organisatie en sfeer van deze avond. En zo werd het voor alle aanwezigen een nuttige, aangename en bijzondere KW-avond. Op naar de volgende: woensdag 9 maart, Muzenval Eersel: David van Reybrouck over Indonesië.

Overtuigd?

Neem contact met ons op