​Afronding huidige schooljaar en opstart nieuwe

head image

vrijdag 27-05-2022

Terug naar overzicht

Inmiddels zijn de eindexamens (bijna) afgerond en gaan we richting het einde van het schooljaar. Het is weer een druk jaar geweest, met corona, schoolsluiting, hybride lessen en wat al niet meer. Gelukkig zijn we inmiddels in een wat rustiger vaarwater terecht gekomen.

Over enkele weken ontvangt u informatie over de afronding van het huidige schooljaar. In de laatste week voor de zomervakantie geldt datzelfde voor de opstart van het nieuwe. Alle informatie is te zijner tijd ook terug te vinden op de website.

Overtuigd?

Neem contact met ons op