Leerlingen 4vmbo bb/kb ontvangen vandaag de uitslag van het Centraal Examen