Vanaf leerjaar 3 nemen de leerlingen deel aan een gekozen sportactiviteit op locatie.