4gt, 5h, 6v leerlingen met kubv in hun profiel exposeren in de school hun eindwerken.