Thema les 3: niet gelijkwaardige relaties, foute liefde, loverboys, vangnet