Aanmelden

Binnenkort gaat u uw kind aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, meldt u uw kind uiterlijk in de eerste week van februari aan. De overige leerlingen worden in de tweede week van maart aangemeld. De aanmeldingsdata vindt u in de kalender op de homepage van deze website.

Voor aanmelding bij het voortgezet onderwijs vult u het formulier in dat u van de basisschool ontvangt of heeft ontvangen. Voor hulp bij het invullen is een toelichting gemaakt, die te vinden is op http://www.swveindhovenkempenland.nl/ (onder de knop Info voor ouders / aanmeldingen V(S)O).
Het ingevulde formulier geeft u af bij de school als u uw kind gaat aanmelden. Het kan zijn dat de school nog aanvullende informatie wil. U ontvangt dan van de school nog een extra formulier.
De groepsleerkracht van uw kind bespreekt met u het advies voor vervolgonderwijs. Bij een eenduidig schooladvies meldt u uw kind in principe op één school aan. Slechts in geval van twijfel over het advies of indien de school een beperkt aantal plaatsen heeft, meldt u op een tweede school aan. In dat geval geeft u op het formulier aan wat de school van voorkeur is. Voor toelating dient uw kind te voldoen aan de toelatingscriteria van de school. Informatie over de scholen vindt u op de website www.schoolkompas.nl en op de website van de scholen zelf.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF