Docenten zijn speciaal opgeleid om hun vak in het Engels te geven. Ze zijn niet alleen bevoegd in hun vak maar ook in het bezit van het Cambridge Advanced English en/of Cambridge Proficiency Exam certificaat en volgen regelmatig bijscholing via workshops van het Europees Platform en cursussen in Engeland. Enkele docenten Engels hebben ook langer in Engeland gewoond en gewerkt en hebben ervaring met het geven van Engels als moedertaal.

In de bovenbouw krijg je het IB-DP English Language A programma van speciaal daarvoor opgeleide eerstegraads docenten die jaarlijks cursussen georganiseerd door de IBO en het Europees Platform volgen en die in contact staan met collega’s van andere IB scholen in zowel binnen- als buitenland.