Europese en Internationale Oriëntatie (EIO)

Internationalisering is een belangrijk onderdeel van Tweetalig onderwijs op Pius X college. Leerlingen krijgen een brede internationale oriëntatie door het volgen van een internationaal programma en het vak EIO. Dit kan op verschillende manieren. Aandacht voor Europa in het vak EIO, in de reguliere lessen, door het kennismaken met mensen uit een ander land, maar ook in samenwerkingsprojecten met scholen in het buitenland, in e-mailprojecten en door het leren over Europese geschiedenis. Deze internationale activiteiten laten leerlingen over de grenzen heen kijken én de Engelse taal gebruiken in een natuurlijke omgeving. Dit stimuleert een wijdere blik op de eigen situatie en die van anderen.