Door dit onderwijs meer praktijkgericht aan te bieden, geeft dit leerlingen de mogelijkheid om zich beter voor te bereiden op de studierichting Groen in de bovenbouw. Ook geeft het ons de kans om leerlingen te verwonderen en te inspireren. Hierdoor krijgen ze  een open kijk op hun eigen omgeving. Zelf zien waar je voedsel vandaan komt, de agrarische sector beleven en ervaren en zorgen voor wederzijds begrip waren enkele uitgangspunten. Zo combineren we beter onderwijs met een breder maatschappelijk belang. 

Praktijkgericht onderwijs vraagt erom achter je boek uit te komen en het schoolgebouw uit te stappen. De optelsom is niet zo moeilijk: het antwoord ligt letterlijk rondom onze eigen school. Er is veel interessants en moois te zien op lokale agrarische bedrijven. Veel  leerlingen zijn hiermee onbekend (en misschien onbemind?). Belevend leren is zeer effectief en de ondernemer kan zo laten zien hoe veelzijdig de sector is. Uiteindelijk is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), het Pius X-College en een grote groep lokale agrarische bedrijven in een straal van ongeveer 8 km rondom de school.

In de onderbouw vmbo basis-kader bezoeken de leerlingen per schooljaar met hun klas drie tot vier agrarische bedrijven rondom school. Het bedrijfsbezoek wordt voorafgegaan door een voorbereidende les op school. Het bezoek wordt vastgelegd door een fototeam en een filmteam en zo ontstaat weer prachtig lesmateriaal voor op school. Leerlingen, docenten en de ondernemers zijn erg enthousiast en vaak verrast over wat we nog niet weten van elkaar. Belevend leren ten voeten uit!

Wilt u meer weten over dit project? Volg ons op Facebook: Pius X de boer op. Of heeft u een agrarisch bedrijf wat aan het project wil deelnemen? U bent van harte welkom! Neem dan contact op met de contactpersoon van het Pius X-College: Els Daniëls E.daniels@piusx-college.nl