Op alle afdelingen van de school zijn initiatieven om leerlingen (en hun ouders) te ondersteunen bij het maken van huiswerk. Vaak zijn het de mentoren die naar aanleiding van tegenvallende cijfers in samenspraak met ouders en de leerling afspraken maken over het maken van huiswerk. Dat kan bijvoorbeeld ook op school na lestijd. Binnen het Juniorcollege, op het Plein, in het Open Leercentrum of in de Mediatheek zijn hiervoor mogelijkheden.

Soms maken leerlingen gebruik van de SOS huiswerkhulp. Deze koppelt leerlingen uit hogere leerjaren aan de leerlingen met een hulpvraag voor één of meerdere vakken. Voor 5 euro per keer worden ze geholpen met hun huiswerk. Dat werkt goed. Het gaat om afspraken tussen de leerlingen onderling.

Nieuw dit jaar is het project X-Studeer, onder leiding van docent Harrie Fiers. Hierbij maken leerlingen onder toezicht van docenten hun huiswerk na schooltijd. Dit project doen we met leerlingen uit klas 3 en 4 havo. De eerste ervaringen zijn positief. De leerlingen krijgen structuur en werken met een schrift om hun werk beter te organiseren. 

Daarnaast stellen we sinds enkele jaren ons gebouw ook ter beschikking aan externe bureaus die tegen betaling huiswerkbegeleiding verzorgen op het Pius X-College. De leerlingen maken onder deskundige begeleiding hun huiswerk. Zij leren hierbij studeren en plannen en daar waar nodig is, helpen de begeleiders. Dit jaar is een drietal bureaus actief binnen onze school:

  • Studiebegeleiding Erasmus
  • ABC Leren
  • Grip op Leren.

Buiten het feit dat zij op onze school actief zijn, heeft de school geen bemoeienis met hun dienstverlening. 

Als een leerling gebruik wil maken van één van bovengenoemde mogelijkheden, kan hij dit met zijn mentor bespreken. Deze adviseert welke optie het beste is en legt uit hoe het contact gelegd kan worden.