Onderwijskundige inrichting

In het eerste leerjaar zit je met basis- en kaderleerlingen bij elkaar en kun je laten zien wat je allemaal in je mars hebt. Je zit in een kleine groep, zodat de docent meer aandacht heeft voor jou en als het nodig is je extra kan helpen. Je mentor, de verschillende docenten en de teamleider houden je gedrag en je vorderingen goed in de gaten om je op de juiste “plek” te krijgen. Hiermee bedoelen we dat we goed kijken naar wat voor jou het beste is, nl. de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg. 

In de eerste weken leer je de andere leerlingen uit je klas, je mentor en de verschillende docenten beter kennen. We noemen dit de introductieperiode. We sluiten de introductie af met een kamp waarbij we één nacht blijven slapen en overdag voeren we samen leuke opdrachten en activiteiten uit. De mentor is er helemaal voor jou! Hij of zij probeert de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo fijn mogelijk te laten verlopen. Als je een vraag hebt, of je weet iets niet

of er zijn problemen, dan kun je altijd bij je mentor terecht. Ook in het tweede leerjaar is er een mentor die er helemaal voor jou is. In het tweede jaar krijg je, naast de theorievakken, ook praktijkvakken aangeboden. Deze vakken bereiden je voor op de nieuwe profielen vanuit de vernieuwing vmbo vanaf schooljaar 2016-2017. 

Deze praktijkvakken zijn:

- PIE (produceren, installeren, energie)
- BWI (bouwen, wonen, interieur)
- Zorg en Welzijn
- Groen

Al deze praktijkvakken krijg je 2 uur in de week. Tijdens deze lessen, maar ook tijdens je  mentoruur, komt LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) vaak terug. Hiermee bedoelen we dat je niet alleen kijkt naar de verschillende profielen, maar dat je ook bespreekt of dit wel bij je past en/of haalbaar voor je is. Naast deze praktijkvakken krijgt ook nog lichamelijke opvoeding en Beeldende Vorming  aangeboden. Naast de nodige theorie dus ook ruimte genoeg voor praktische vaardigheden! 

Vmbo-schakelklas

Voor een toelichting over de vmboschakelklas verwijzen wij u naar de schoolgids vmbo-schakelklas/praktijkonderwijs.