VMBO Gemengde en Theoretische Leerweg –bovenbouw–

Het derde en vierde jaar van het VMBO noemen we de bovenbouw. Dat betekent dat je al op de helft van je VMBO-opleiding zit. Dit is de laatste fase voordat je de overstap maakt naar het MBO of het HAVO. Je begint nu al met het verzamelen van cijfers die invloed hebben op jouw eindexamen en dus op jouw diploma. Je werkt namelijk volgens een zogenaamd “programma van toetsing en afsluiting”; het PTA. Het examendossier wordt gedurende klas 3 en 4 opgebouwd.

Maar je gaat nu ook aan de slag met andere “leerervaringen”. Je neemt deelt aan CKV-activiteiten, aan vormingsdagen, je krijgt vak-excursies, bijvoorbeeld naar Rotterdam, Leiden of Den Haag. Je loopt het grootste gedeelte van je Maatschappelijke Stage op een plek die je, bij voorkeur, zelf uitzoekt. We doen aan internationalisering en reizen naar het buitenland: Thessaloníki, Londen of Parijs. Verder heb je de mogelijkheid jezelf te bewijzen door deel te nemen aan wedstrijden, aan tentoonstellingen of optredens. Bijvoorbeeld: Vakkanjers en Open Pius Podium.

Kortom: volop mogelijkheden om jezelf te ontplooien op 3 en 4GT. 

Op onze school hebben we op het VMBO de volgende leerwegen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (BK)
  • Gemengde leerweg (GL)
  • Theoretische leerweg (TL)

En die hebben weer de volgende sectoren:

  • Techniek: met bouwtechniek en techniek breed (metaaltechniek, elektrotechniek en metalektro)
  • Dienstverlening & Commercie met zorg, welzijn, handel, verkoop en administratie.
  • Groen met bloemschikken, landschapsbeheer, natuurlijke omgeving, dierverzorging, verwerking agrarische producten en agrarische technieken. 

Gemengde Leerweg:

In de Gemengde Leerweg (GL) volg je 6 verplichte examenvakken en voor één vak een beroepsgericht programma.

Je bent in dat beroepsvak heel praktisch bezig. Je krijgt in klas 3 en 4 dat vak 6 uur per week.

Voor de Gemengde Leerweg kiezen vaak leerlingen die al duidelijk zicht hebben op hun beroepsrichting. Je kunt kiezen uit de volgende sectoren:

  • Dienstverlening & Commercie
  • Metalelektro / Bouwtechniek
  • Groen

Alle andere vakken volg je samen met de leerlingen van de Theoretische Leerweg (TL) 

Theoretische Leerweg

Op de Theoretische Leerweg (TL) kies je ook voor één van de sectoren, maar dan met alleen theoretische vakken. Het TL-diploma maakt doorstroom naar het HAVO mogelijk.
Je volgt 6 verplichte examenvakken. Je kunt dit pakket ook aanvullen. We bieden een aantal mogelijkheden. Bijzonder is een pittig programma met extra Engels. Dit heet Anglia. Door in klas 3 en 4 extra lessen Engels te volgen, bereik je een niveau dat gelijk staat aan dat van eind havo 4. Het Anglia-examen levert bovendien een erkend diploma op, waar je veel voordeel van hebt bij doorstroom naar het MBO.
 

Naast de “traditionele” schoolvakken, kun je bij ons ook eindexamen doen in bijvoorbeeld muziek, LO-2 of Maatschappijleer.

Bovenop de lessentabel kunnen geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen nog extra cursussen volgen. We noemden al Anglia, dat je afsluit met een apart examen. Maar je kunt ook “Breed Beeldend” kiezen, met verdieping in de creatieve vakken. Daarnaast kun je kiezen om ruimte te creëren om extra individuele uitdagingen aan te gaan. De zogenaamde ‘regelruimte’. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de decaan. 

Buitenschoolse activiteiten

Maatschappelijke stage

Het Pius X College kiest nadrukkelijk voor de Maatschappelijke stage. Je levert een bijdrage aan de samenleving en doet tegelijkertijd een hoop ervaring in de prakrijk op. Ook je ouders hebben een belangrijke rol bij de invulling van jouw maatschappelijke stage. Zij kunnen je stimuleren bij de uitvoering van het stageprogramma. Ook kunnen ze meedenken over de invulling van een goede stage en eventueel zelf een stageplek aandragen. Uiteraard moet die wel altijd eerst door het Stagebureau worden goedgekeurd. In de onderbouw loopt je in totaal 8 uur stage. In klas 3 is het de bedoeling de resterende 22 uur (totaal 30 uur) af te ronden. Sommige leerlingen lopen in de onderbouw extra uren of doen dat in de zomervakantie voorafgaand aan klas 3, deze uren mogen worden verrekend. 

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Om je goed voor te bereiden op je vervolgstudie en je beroep organiseren we diverse activiteiten en voorlichtingsavonden. Een ervan is de beroepsstage week in januari/februari voor alle leerlingen van 3GT. Ook gebruik je in de studielessen, maar ook thuis, het computerprogramma S-trjct, dat je hierbij ondersteunt. Een bezoek aan de onderwijsbeurs staat ook op het programma. 

Actie derde wereld

In samenwerking met Edukans Going Global steunen we jaarlijks onderwijsprojecten voor kansarme kinderen in een ontwikkelingsland. In voorgaande schooljaren gingen twee leerlingen, waarvan één GT-leerling uit de bovenbouw, en een docent als ambassadeur/verslaggever naar een land in Afrika. Medeleerlingen sponsoren deze actie. 

Internationalisering

We vinden het belangrijk dat je je bewust wordt van je Nederlandse maar ook Europese identiteit in sociaal en cultureel opzicht. Daarom mogen alle leerlingen van 3GT in april een week naar het buitenland. Per bus gaan we dan naar Londen of Parijs.
Voor de leerlingen die extra Engels in hun pakket hebben, hebben we een uitwisseling met een school uit Griekenland. De meeste leerlingen vinden dit achteraf een van de hoogtepunten van de schoolloopbaan op het Pius X – College. 

Laatste schooldag (LSD) en Gala

Tot eind april volgen de leerlingen van 4GT alle lessen, daarna bereid je je voor op het Centraal Examen. De laatste lesdag wordt, traditioneel, op een ludieke wijze afgesloten. Deze dag wordt door leerlingen en docenten georganiseerd en vindt buiten school plaats.

Nog voor het examen is er voor alle VMBO-leerlingen een Galabal. In prachtige galakledij kom je in een bijzonder vervoermiddel naar de feestlocatie waar je, samen met de docenten, een onvergetelijke feestavond beleeft. Nu nog slagen voor je diploma! 

Begeleiding

Mentor

Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen moet je veel doen in die 2 jaar op de bovenbouw van 3+4GT. Maar gelukkig hoef je dat niet allemaal alleen te doen. Je krijgt hulp van de docenten en een mentor. Deze mentor is voor jou en voor je ouders de belangrijkste persoon op school. De mentor weet het meest van jou en is ook de persoon waar je terecht kunt als je vragen of een probleem hebt. Met de mentor bespreek je dingen als het gaat om je cijfers, de klas, hoe je je voelt op school., enzovoorts. De meeste klassen hebben 2 mentoren; daardoor is de groep niet te groot en blijft de mentor bereikbaar voor jou. 

Decaan

In klas 3 en 4 ga je ook nadenken over later. Wat je wilt gaan doen na het Pius X-College. Hiervoor kun je terecht bij de decaan. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en wat je daarvoor moet kennen en kunnen. Het kantoor vind je op de tweede etage van de toren. 

Vertrouwenspersoon

Zijn er dingen die je zelfs niet met je mentor wilt of kunt bespreken, dan kun je op school terecht bij een vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kun je je verhaal kwijt als je bijvoorbeeld een probleem hebt. Deze persoon kan je dan helpen en/of tips geven. 

Leerlingcoördinator

De leerlingcoördinator vangt leerlingen op die buiten hun boekje gaan. Hij spreekt ook de uitvoering van sancties met hen af. Dhr. T. Maas is leerlingcoördinator op 3-4GT. 

Interne Begeleider

Zijn er speciale leerproblemen waar je tegenaan loopt dan kan het zijn dat er een IB-er wordt ingeschakeld. Deze is er om met jou op een regelmatig zaken door te lopen en aan te pakken waar nodig. 

Orthopedagoge

Ook is er een deskundige in huis op het gebied van leerproblemen en gedrag. De orthopedagoge E. van Gestel-Janssen is verbonden aan de school en voert allerlei algemene werkzaamheden op haar vakgebied uit (o.a. dyslexie) maar zij is specifiek bezig met de leerlingen van de Theoretische en de Gemengde Leerweg van leerjaar 1 tot en met 4. Wekelijks heeft zij overleg met de teamleider en de IB-er om te zorgen voor de juiste ondersteuning daar waar dat nodig is. 

Teamleider

Mevr. P. van Poppel is eindverantwoordelijke voor het gebeuren op VMBO 3+4GT. Haar kantoor bevindt zich in de toren in 321. Je kunt bij haar terecht met allerlei vragen.