Informatie over vmbo bovenbouw basis-kader

Het derde en vierde jaar van het VMBO noemen we de bovenbouw. Binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijg je naast de algemene vakken veel praktijklessen.
Op deze manier bereiden we je voor op de overstap naar het MBO.

De vakrichtingen

Je kunt in de bovenbouw vmbo basis-kader kiezen uit vier vakrichtingen:

Bouwtechniek:

Het woord bouw zegt al genoeg. Je leert hier van alles wat met de bouw te maken heeft, zoals timmeren, metselen, meubelmaken en schilderen. Je werkt hier veel met de handen, maar je leert ook met houtbewerkingsmachines om te gaan. In klas 3 leer je vooral de basishandelingen. In klas 4 mag je een keuze maken voor één van de bouwrichtingen, waar je na onze school graag in verder wilt.

Dienstverlening en Commercie:

Bijna alle beroepen waar je met mensen werkt, komen samen bij Dienstverlening en Commercie. Je moet hier denken aan de zorgberoepen, kinderopvang, onderwijsassistent en horeca, maar ook aan handel, verkoop en administratie. In klas 3 krijg je les in veel verschillende onderdelen, waarna je in klas 4 zelf mag kiezen uit verschillende onderwerpen.

Groen:

Bij groen krijg je les in verschillende vakken. Je kunt hier denken aan lessen over planten en dieren, bloemschikken, maar ook onderwerpen die met voeding en agrarische techniek te maken hebben. Net als bij de andere vakrichtingen mag je ook bij groen een keuze maken uit de verschillende richtingen. Je kiest de richtingen die het best bij je passen, en die je leuk vindt. Groen is een erg leuk vak als je ook van buiten werken houdt.  

Techniek breed:

Techniek breed is een verzamelnaam voor vakken die te maken hebben met metaaltechniek en elektrotechniek. Ook zit er een beetje installatietechniek en voertuigentechniek in de lessen. Je bent hier veel met je handen aan het werk. Je leert een heleboel basishandelingen. Verder mag je ook onderdelen kiezen waar je later in verder wilt.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 komen de afdelingen hierboven te vervallen. Daarvoor in de plaats komen 4 profielen, nl.:

  1. BWI = bouwen, wonen en interieur (hout, bouw en design)
  2. PIE = produceren, installeren en energie (metaal, elektro, installatie)
  3. Groen (alle groen onderdelen)
  4. Z&W = zorg en welzijn, met daarin keuzevakken economie en ondernemen

Meer informatie hierover kun je vinden op de website www.vernieuwingvmbo.nl

De algemene vakken

Naast de praktijkvakken volg je natuurlijk ook een aantal algemene vakken. De meeste van deze vakken ken je nog uit de onderbouw. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg worden de volgende vakken gegeven:

Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, nask, economie, maatschappijleer, maar je krijgt ook gymlessen, culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en maatschappelijke en levensbeschouwelijke oriëntatie (MLO).

Het hangt af van welke vakrichting je kiest, welke combinatie van vakken je krijgt.

Verder is er veel aandacht voor taal en rekenen. Ook hier moet je examen in doen.

Stage in het bedrijf

In het derde en vierde jaar ga je stage lopen. In klas 3 een blok van twee weken. In klas 4 een blok van twee weken, en voor sommige leerlingen gevolgd door een lintstage van 9 weken. Je gaat dan aan het werk in een bedrijf dat past bij je vakrichting. De stageperiode is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Het is een goede test om te zien of het vak in het echt net zo leuk is als in de les. Je leert hoe het is om echt aan het werk te zijn. Je leert omgaan met collega’s, werktijden en werkzaamheden. Je leert de leuke en minder leuke kanten van je vak kennen. Stage lopen is een goede hulp bij het kiezen van je vervolgopleiding. 

Leren op maat

In de basis- en kaderberoepsgerichte bovenbouw zijn verschillende routes mogelijk. Dit hangt af van je niveau, maar ook of je speciale begeleiding nodig hebt.

Deze routes zijn:

  • k-klas (kaderberoepsgericht programma)
  • b-klas (basisberoepsgericht programma)
  • bb-klas (basisberoepsgericht programma met extra begeleiding)
  • leerwerktraject (smal basisberoepsgericht programma met stages)
  • niveau 1 (-2) MBO (lessen op het Pius X-College in samenwerking met het ROC)

In de bovenbouw wordt steeds gekeken of je op de juiste route zit. Als dat niet zo is, wordt er met je ouders gekeken of een andere route beter is.

Begeleiding

In klas 3 en 4 heb je twee jaar lang dezelfde mentor. Deze mentor is voor jou en voor je ouders de belangrijkste persoon op school. De mentor weet het meest van jou en is ook de persoon waar je terecht kunt als je vragen hebt, of een probleem hebt. Met de mentor bespreek je dingen als het gaat om je cijfers, de klas, hoe je je voelt op school.

In klas 3 en 4 ga je ook nadenken over later. Wat je wilt gaan doen ná het Pius X-College. Hiervoor kun je terecht bij de decaan. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en wat je daarvoor moet kennen en kunnen.

Zijn er dingen die je zelfs niet met je mentor wilt of kunt bespreken, dan kun je op school terecht bij een vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kun je je verhaal kwijt als je bijvoorbeeld een probleem hebt. Deze persoon kan je dan helpen en/of tips geven.

Sommige leerlingen krijgen extra begeleiding van een docent die gespecialiseerd is in het begeleiden van speciale begeleidingsvragen. Dit is de ILB’er, intern leerling begeleider.

Als je te laat komt, uit de les gestuurd wordt, er iets vervelends gebeurt, je gepest wordt enz. dan kom je bij de leerlingcoördinator. Deze persoon gaat in gesprek met je en probeert samen met jou een oplossing te zoeken.

Sommige leerlingen krijgen nog extra ondersteuning van het zorgteam. Hierin zitten onder andere de orthopedagoog en schoolpsycholoog.

Wat doen we nog meer?

Introductiekamp:
Aan het begin van de derde klas neem je met je nieuwe klasgenoten deel aan introductie-activiteiten. Hier leer je elkaar, maar ook de nieuwe docenten beter kennen. Dit is altijd een erg leuk en spannend spektakel!

Buitenschools leren en excursies:
Op school hebben we heel veel dingen waar je van kunt leren, maar we hebben niet alles. Soms ga je met je klas naar een bedrijf of instelling om daar te kijken hoe het er in het echt aan toe gaat. Ook worden beurzen bezocht die te maken hebben met je vakrichting.

Schoolrestaurant:
De leerlingen van de vakrichting Dienstverlening en Commercie verzorgen in ons eigen schoolrestaurant een maaltijd voor de ouderen uit Bladel en omgeving. Soms komen ook ouders of opa’s en oma’s eten.

Speciale projecten, internationalisering en wedstrijden:
Soms kun je binnen een vakrichting deelnemen aan een speciaal project. Zo hebben de bouwleerlingen meegeholpen met de bouw van een huis in Bladel en nemen zij jaarlijks deel aan de timmer- en metselwedstrijden. De groenleerlingen onderhouden een stuk landschap in Bladel in samenwerking met het Brabants Landschap en Waterschap de Dommel. De techniekleerlingen doen bijna jaarlijks mee aan de vakkanjer wedstrijden.

Klassenuitjes:
Met Kerst en aan het eind van het schooljaar ga je iets leuks doen met je eigen klas. Je doet dat samen met je mentor. Dat is per afdeling verschillend. Soms een speurtocht met een hapje en drankje, soms een barbecue met de klas, maar soms ook een knutselmiddag.

Galabal en laatste schooldag:
In klas 4 neem je twee keer in stijl afscheid van het Pius X-College. De eerste keer in gala-outfit en met een supergave aankomst tijdens het galabal. Daarna nog een keer rondom een thema tijdens de laatste schooldag.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB):
Om je goed voor te bereiden op je vervolgstudie en je beroep organiseren we diverse activiteiten en voorlichtingsavonden.

Schoolbrede activiteiten:
Behalve de activiteiten hierboven zijn er ook schoolbrede activiteiten, zoals de Maatschappelijke Stage en de 3e wereldactie.