"Soms heb je Rots nodig maar meestal kom je met Water een stuk verder!"

Pius X-College Praktijkschool Bladel is een echte Rots en Water school. 

Wat is een Rots en Water school?

Scholen die Rots en Waterlessen aanbieden kunnen de predicaat Rots en Waterschool krijgen. Scholen ontvangen dit predicaat indien alle docenten geschoold zijn in het Rots en Waterprogramma, alle leerlingen elk jaar training ontvangen, en het programma in het schoolplan is opgenomen. Op praktijkschool Bladel krijgen alle leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2 het Rots en waterprogramma aangeboden (14 lessen). Het Rots en Water instituut reikt deze predicaat uit. 

Waar komt het Rots en Waterprogramma eigenlijk vandaan?

Rots en Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freek Ykema en wordt wereldwijd ingezet om de weerbaarheid en (positieve) sociale vaardigheden van opgroeiende kinderen, te vergroten. Op www.rotsenwater.nl vindt u meer informatie over het Rots en Waterprogramma.

“Onderzoeken naar de bijzondere effectiviteit van Rots en Water Weerbaarheidstraining tonen aan dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, betere sociale vaardigheden ontwikkelen, pestgedrag vermindert of verdwijnt en , niet onbelangrijk, de leerresultaten omhoog gaan”.

Freek Ykema
Ontwikkelaar van  Rots en Waterprogramma

Maar wat is nu het Rots en Water programma?

Rots en Water beweegt zich op het snijvlak van sociale vaardigheidstraining, sport en bewegingsonderwijs. De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen doel op zich maar is vooral ook middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Het mensbeeld dat in Rots en Water wordt geschetst omvat de sociale identiteit (Hoe gaan we met elkaar om?), en de psychologische identiteit (wie ben ik ?). 

“Deelnemers leren met behulp van de begrippen ROTS (opkomen voor jezelf, jezelf kunnen verdedigen, weten wat je wilt, wat je kunt en wie je bent) en WATER (open staan voor en

kunnen inleven in anderen, communicatie en vriendschap) hoe zij in bepaalde situaties reageren en wat dat betekent voor een ander”, aldus Freerk Ykema. 

Waarom wordt op Praktijkschool Bladel gebruik gemaakt van het Rots en Waterprogramma?

De meeste leerlingen hebben slechts de beschikking over een beperkt handelingsrepertoire als zij zich in het nauw gedreven voelen. De één zal snel gaan bokken of erop los timmeren (vechten), terwijl de ander zich juist in zijn schulp terug zal trekken (vluchten) of daadwerkelijk de benen neemt. 

Op praktijkschool Bladel leren we leerlingen dat er nog een derde mogelijkheid is. Eén die vaak veel effectiever is, namelijk de weg van communicatie. Dat houdt in: Het kenbaar kunnen maken van het eigen standpunt op een duidelijk, beheerste manier die aansluit op de situatie waarin zij zich dan bevinden. De situatie bepaalt dus mede de reactie. 

Je moet de situatie dan wel goed in kunnen schatten. Om dat te kunnen moeten leerlingen leren rustig te zijn tijdens een conflict. Kalm zijn en blijven is een belangrijke voorwaarde om de lichaamssignalen op te merken die samengaan met verlies van zelfbeheersing. Dus stevig en rustig kunnen staan! 

Een zeer belangrijke rode draad in het Rots en Water programma is leren met welke houding leerlingen een conflictsituatie tegemoet kunnen treden. Rots of Water, en dat vinden we op onze school zeer belangrijk.

Hoe ziet het Rots en Waterprogramma eruit?

Het Rots en Water huis is gegrondvest op drie grote bouwstenen (zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen) en bestaat achtereenvolgens uit de volgende thema’s: veiligheid, assertiviteit, sociale vaardigheden (communicatie en confrontatievaardigheden), het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas en moraliteit) dat met anderen verbindt en richting geeft (solidariteit en spiritualiteit). 

Op Praktijkschool Bladel behandelen we alleen de eerste drie thema’s van het Rots en Waterhuis; veiligheid, assertiviteit en communicatie.  Tijdens deze thema’s proberen we onderstaande doelstellingen te behalen. 

Welke doelstellingen worden met de Rots en Waterprogramma bereikt?

  • Leerlingen kunnen voor zichzelf opkomen, zijn zichtbaarder en assertiever.
  • Leerlingen hebben meer zelfvertrouwen, meer sociale vaardigheden en voelen zich veilig.
  • Leerlingen staan stevig in hun schoenen, maken oogcontact en stellen grenzen.
  • Leerlingen spelen meer samen, kunnen zich beter concentreren en voelen zich zeker.
  • Leerlingen kunnen beter om gaan met pestgedrag. 

Mooi programma, maar hoe gaat dit nu in zijn praktijk te werk?

Leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 2, zowel praktijkschool als de schakelklassen, krijgen vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie Rots en Watertraining. Deze training valt onder OSB (oriëntatie op sport en beweging) en is één lesuur per week.

Tijdens deze lessen worden de Rots en Water oefeningen in 14 lesuren behandeld. De laatste les is een “examen les”. In deze les krijgen leerlingen ook hun Rots en Water certificaat. Alle leerlingen krijgen een werkboekje met opdrachten en reflectievragen. De opdrachten uit het werkboekje zorgen ervoor, dat wat leerlingen oefenen ook geankerd blijft. 

Wordt het Rots en Waterprogramma alleen tijdens OSB gegeven?

Nee, ook de mentor (of leraar) kan in de klas bepaalde Rots en Water oefeningen oefenen/herhalen. Alle leraren van Praktijkschool Bladel hebben hier training in gehad. 

En wat nu als mijn zoon of dochter meer training nodig heeft?

Naast het regulieren Rots en Water programma kunnen leerlingen ook opgegeven worden voor de specifieke Rots en Water weerbaarheidstraining (ongeveer 8 lessen). In deze training gaan we veel oefeningen uit het Rots en Waterprogramma herhalen, daarnaast gaan we dieper in op sociaal moeilijke situaties en de specifieke hulpvraag van de deelnemers. 

Kinderen kunnen voor de specifieke training opgegeven worden. Dit gaat altijd in overleg met de ouders, mentor en het Ondersteuningsteam van Praktijkschool Bladel. Vaak worden leerlingen tijdens een leerlingbespreking besproken waaruit het advies voor een specifieke Rots en Water training volgt.

Ik heb eigenlijk nog meer vragen?

U kunt altijd contact opnemen met Mattijs van Dorenmalen voor meer informatie. U kunt een mailtje sturen naar m.vandorenmalen@piusx-college.nl. Hij helpt u graag verder.