De school wil leerlingen opvoeden tot zelfstandigheid en goed functioneren in de samenleving. Om dit te bereiken wordt een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming gestimuleerd. Centraal staan actieve, zelfstandige leerlingen die om kunnen gaan met verantwoordelijkheden. Daarbij is er ook oog voor de individuele verschillen tussen leerlingen. De volgende elementen kenmerken de onderwijskundige visie:

  • Vaardigheidsgericht leren; behalve kennis en inzicht verwerven is het leren gericht op het zich eigen maken van (vakoverstijgende) studievaardigheden. Technische en algemene vaardigheden worden aangeleerd, zoals leren communiceren, leren leren, leren uitvoeren en leren reflecteren.
  • Begeleid leren; leerlingen krijgen een steeds actievere rol in het leerproces, de docent wordt steeds meer een begeleider.