Als voorbereiding heeft de toneelgroep De Eenakter uit Hapert een stuk over dementie (“leven in drie dagdelen”) opgevoerd op school. De leerlingen hebben de film Still Alice bekeken en er zijn professionals van buiten de school gekomen om met leerlingen over dementie te praten en de interviews voor te bereiden.

Vervolgens hebben leerlingen van 4 havo en 4 en 5 vwo binnen het vak ‘kunst beeldende vorming’ verder aan het project gewerkt. Zij zijn in gesprek gegaan met mensen met dementie en laten middels portretten en andere kunstuitingen zien wie de persoon achter de ziekte is. Op donderdag 22 december werd in het gemeentehuis van Bladel de expositie van de kunstwerken geopend en werden er verhalen en ervaringen over de totstandkoming van de werken uitgewisseld.

De expositie is nu te zien op het Pius X College, in de gangen 40 en 70. Kom gerust eens een kijkje nemen en geniet van de kunstwerken en hun bijbehorende verhalen. 

Een ander moment om van beeldende en muzikale kunst te genieten is op vrijdag 7 april. Eindexamenleerlingen met ‘kunst beeldende vorming’ houden dan hun jaarlijkse expositie. De kunstenaars zijn dan zelf uiteraard ook aanwezig. Deze expositie wordt, voorafgaand aan het eindexamenconcert gehouden. Dit eindexamenconcert wordt gegeven door  leerlingen van vmbo, havo en vwo met Muziek in hun pakket. Het concert begint om 19.30 uur. Ook u bent hierbij als toehoorder van harte welkom. Op donderdag 6 april geven de muziekleerlingen van 4 havo, 4 vwo en 3 gt om 19.00 uur een concert. Dit concert duurt een uurtje en is ook vrij toegankelijk. 

Tenslotte maken wij u graag attent op de tentoonstelling ter gelegenheid van het Passieconcert.

Leerlingen van het Rythovius College en het Pius X-College die het vak Beeldende Vorming volgen zijn dit jaar opnieuw uitgenodigd door het Kempisch Kamerkoor om aan het Passie-project deel te nemen. Leerlingen maken een kunstwerk en bij dat werk geven zij een korte beschrijving met een toelichting op het werk en over wat  hen heeft geïnspireerd. De werken worden getoond in de St. Willibrorduskerk in Eersel, tijdens en na de uitvoering van de Johannes Passion van J.S.Bach op Goede Vrijdag 14 april 2017. De opening van de expositie zal zijn op vrijdag 7 april om 14.00 uur. Betrokkenen, ouders en leerlingen ontvangen hier nog een uitnodiging voor.

Leerlingen gaan hun uitwerking laten zien van het begrip “Passie”. Het kan een heel persoonlijk verhaal worden, maar het onderwerp kan ook breder neergezet worden. We zijn erg benieuwd naar de resultaten! Het project wordt uitgevoerd door leerlingen 4 havo en hun docenten.