De steun van Leergeld komt direct aan de kinderen ten goede. Er wordt alleen met vrijwilligers gewerkt. De intermediairs gaan op huisbezoek en de coördinatoren bepalen of een gezin (kind) in aanmerking komt voor steun. De steun wordt in natura betaald, dus contributies gaan direct naar bijv. sportclubs of bibliotheek; lesgeld voor muziek direct naar de muziekschool of muziekdocent. Daarnaast controleren de vrijwilligers ook of betreffende kinderen gebruikmaken van de steun. 

Leergeld ondersteunt in principe kinderen tussen 4 en 18 jaar. De noodzaak om verder dan de leeftijdgrens te denken doet zich soms toch voor, bijvoorbeeld bij het mbo-onderwijs. De buitenschoolse kosten daarvan lopen soms zo hoog op dat sommigen ervan af moeten zien om de opleiding te gaan volgen.

Een ander probleem is de bereikbaarheid van de gezinnen. Een aantal wil of kan, ondanks de nood, geen aanvraag indienen bij Leergeld. Vanwege schaamte, vanwege privacy (al wordt die door Leergeld goed gewaarborgd) of vanwege onbekendheid.

Gezinnen die in moeilijke omstandigheden verkeren waardoor de kinderen niet kunnen meedoen aan allerlei activiteiten kunnen met Leergeld contact opnemen: telefonisch via 06 – 811 20 446 (afdeling De Kempen) of 06 – 128 80 601 (afdeling Veldhoven).

Aanvullende informatie vindt u op www.leergeldveldhovendekempen.nl. Daar kunt u ook een aanvraag indienen.