Bespreekbaar maken
Seksualiteit en liefde houden jongeren vaak enorm bezig. Ze praten hier onderling veel over en voor antwoorden op hun vragen gaan ze vaak op zoek op internet. Met je ouders praat je liever niet over seks. Ook ouders vinden het vaak moeilijk om hierover een gesprek met hun zoon of dochter te beginnen. De ouderraad vindt het belangrijk om u hierbij te helpen door u handvatten mee te geven en u een kijkje te gunnen in het leven van uw puber.

Alle ouders van leerlingen van het Pius X-College zijn van harte welkom. De avond wordt verzorgd door theatergroep Playback. De avond staat in het teken van “Bedtimes stories”. Het draait om alles wat ouders hun kind willen meegeven in een toekomstig liefdesleven en hoe ze dat het beste kunnen overbrengen, zodat hun kind het ook daadwerkelijk ter harte neemt. 

Vorm
Twee acteurs en een gespreksleider schetsen via korte scènes een confronterend en hilarisch beeld van hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘terugspeeltheater’. Dit is een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind. 

Gastlessen in de klas
Ook in de klas wordt samen met de leerlingen aandacht besteed aan sexualiteit. Tijdens de lessen Lifestyle op de Praktijkschool en de schakelklassen VMBO komt het onderwerp "seksualiteit" regelmatig ter sprake. Op 14 maart en 17 maart zal de GGD voor de klassen 2PR en 2SK een aantal gastlessen verzorgen rondom seksualiteit. Op 21 maart zijn deze klassen en de 3PR klassen uitgenodigd om naar een voorstelling over seksualiteit van Helder Theater te komen kijken. Ook in 2GT worden momenteel lessen gegeven over Sexting.