We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid onderweg van en naar school. Om de sociale veiligheid te waarborgen is er een anti-pestprogramma en is er een pest-coördinator. Op onze schoolsite vindt u een pestknop waar pesten gemeld kan worden. 

Als het om pesten gaat moeten we als school altijd alert blijven. Pesten is erg negatief, het is bedreigend en zeer belastend voor de leerlingen die ermee te maken krijgen en het gebeurt vaak buiten het zicht. Leerlingen die met ernstige pesterijen te maken hebben gehad, dragen hier vaak jaren later nog de schadelijke gevolgen van. Pest-incidenten staan daarom met vaste regelmaat op de agenda van het leerling-overleg binnen de school. Elke teamleider overlegt wekelijks met de interne begeleiders. Er is regelmatig mentor-overleg en er zijn leerlingbesprekingen. Wij doen ons best om pesterijen zo snel mogelijk te signaleren en dan ook daartegen op te treden. Als er incidenten zijn, zoeken we altijd contact met de ouders om zaken te bespreken, herhaling te voorkomen en eventueel daders aan te pakken. Wij vinden dat je als school nooit genoeg aandacht kunt hebben voor een veilig schoolklimaat. Gelukkig laten leerling-enquêtes zien dat er op dit punt een grote tevredenheid is, maar eigenlijk is het nooit goed genoeg. Je zult maar net toch die ene zijn die gebukt gaat onder pesterijen. 

Een punt dat het omgaan met pesten moeilijk maakt, is het feit dat het ook vaak buiten school en buiten schooltijd plaatsvindt. Vooral het digitale pesten met kwalijke teksten of foto’s die rondgestuurd worden, is lastig aan te pakken. Zo worden er soms foto’s verspreid waarop meisjes (gedeeltelijk) naakt te zien zijn. Vaak gaat dit om bewerkte foto’s waarbij dan de naam van een willekeurig meisje genoemd wordt. Dit is heel kwetsend en heeft ernstige gevolgen. Ook zijn er digitale gespreksgroepen waar gepest wordt. 

We weten dat veel ouders hier met hun kinderen al over in gesprek zijn. Ook wij als school kunnen en willen dit soort zaken niet accepteren. Trouwens ook elke leerling heeft een keus: Je kunt een bericht of foto verwijderen, niet doorsturen of uit een dergelijke groep stappen. 

Binnenkort krijgen alle ouders van onze tweedeklassers een uitnodiging om deel te nemen aan een klankbord enquête. Het onderwerp is cyberpesten. We willen graag met u in gesprek over hoe we ons het best tegenover dit pesten kunnen opstellen. Tegelijkertijd zullen we ook aan onze leerlingen de vraag voorleggen hoe we samen op school het best kunnen zorgen voor een veilig schoolklimaat. Alleen door samen op te trekken kunnen we pesten een halt toeroepen.