Internationalisering is al jaren een begrip op het Pius X-College. De school heeft contacten met verschillende scholen in het buitenland. Ieder jaar wordt bekeken of uitbreiding mogelijk en wenselijk is. Op het Pius X-College vinden meerdaagse reizen en uitwisselingen plaats naar verschillende bestemmingen in en buiten Europa. 

Centraal in al deze projecten staat het contact tussen onze leerlingen en de leerlingen in het buitenland. Zinvolle programma’s zorgen ervoor dat de leerlingen in contact komen met andere leerlingen. Ze leren elkaar en elkaars cultuur kennen, de gebruiken en het dagelijks leven ervaren. Ze werken in de projecten vaak praktisch met elkaar samen, ook hier leren ze veel van. Door deze uitwisselingen krijgen de leerlingen de kans hun talenkennis (nog) verder te ontwikkelen.

Coördinatie Internationalisering
Op het Pius X-College wordt Internationalisering gecoördineerd door:

Zij verzorgen onder andere de subsidieaanvragen voor de verschillende projecten van Internationalisering bij het Europees Platform en coördineren de verschillende projecten. Als vanzelfsprekend, richten zij zich ook op nieuwe ontwikkelingen binnen Internationalisering en kijken waar deze binnen onze school een toepassing kunnen vinden.

Wij werken samen met: