Informatie over de klassen 2 en 3 havo-vwo

In deze leerjaren wordt er op het gebied van tempo en zelfstandigheid meer van de leerlingen verwacht dan in de eerste klas. Op deze manier worden de leerlingen optimaal voorbereid op de bovenbouw waar zelfstandig werken een vereiste is. 

Leerlingbegeleiding:

Zowel in de tweede als in de derde klas krijgen de leerlingen een nieuwe mentor. Deze mentor is in de meeste gevallen al bekend met veel van de leerlingen. De meeste mentoren van de tweede en de derde klas geven ook les in het eerste leerjaar. Verder hebben de ‘oude’ en ‘nieuwe’ mentor voor aanvang van het nieuwe schooljaar goed contact in verband met de overdracht van de leerlingen. De mentor houdt zich niet alleen bezig met de cijfers en het studeren van de leerlingen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het sociaal emotionele welbevinden van de leerlingen.

De mentor is “de spil”!! 

Ook het ondersteuningsteam blijft in beeld gedurende het tweede en derde leerjaar. Leerlingen die specifieke zorg nodig hebben, die wij kunnen bieden, krijgen passende ondersteuning. Deze ondersteuning kan geboden worden door gespecialiseerde docenten, de psycholoog, de orthopedagoog en schoolmaat-schappelijk werk. Uiteraard gaat dit alles in samenspraak met de ouders die betrokken worden bij het hele proces. 

De vertrouwenspersonen zijn ook nog steeds beschikbaar. Leerlingen kunnen uit eigen beweging gebruik maken van één van deze gespecialiseerde collega’s. 

Contact met ouders:

De mentoren willen graag de ouders leren kennen. Alle ouders worden uitgenodigd voor een algemene kennismakingsavond waarbij ze niet alleen de nieuwe mentor, maar ook de nieuwe teamleider zullen ontmoeten. Verder zijn er gedurende het jaar nog 2 momenten (rapport 1 en 2) waarbij alle ouders worden uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. Het komt ook voor dat ouders tussentijds een keer uitgenodigd worden omdat er dan mogelijk iets aan de hand is dat zo snel mogelijk besproken dient te worden. Uiteraard kunnen ouders zelf ook een gesprek aanvragen. 

Tweede leerjaar:

In het tweede leerjaar zijn er verschillen in het vakkenpakket. De klassen hebben in principe hun basis vakkenpakket, maar het kan zijn dat leerlingen na het eerste leerjaar de mogelijkheid krijgen tot het volgen van Latijn. Ook de TTO klassen hebben deze mogelijkheid.

In het tweede leerjaar zijn er verschillende excursies, workshops en sportdagen gepland. 

Derde leerjaar:

Tijdens het derde leerjaar kiezen de leerlingen binnen hun eigen niveau (havo-vwo) het profiel (vakkenpakket) waar ze in de bovenbouw hun weg mee vervolgen. Dit is een zeer uitgebreid proces waarbij niet alleen de mentor maar ook de decaan een grote rol zal spelen. De leerlingen en ouders krijgen tijdens het derde jaar een beter beeld over de aansluiting naar het vervolgonderwijs en mogelijke beroepen(wensen). Door deze inzichten zijn ze beter in staat om samen met hun ouders de profielkeuze te maken. 

De profielen zijn opgebouwd uit verschillende vakken en een profiel bestaat uit een;

- gemeenschappelijk deel

- het gekozen profiel

- het vrije deel. 

Er zijn profielen, te weten;

CM = Cultuur en Maatschappij

EM = Economie en Maatschappij

NG = Natuur en Gezondheid

NT = Natuur en Techniek 

De decaan zal aan het begin van het schooljaar een infobrochure verstrekken waarin het stappen-plan inzichtelijk zal zijn voor iedereen. 

Tijdens dit leerjaar staan er verschillende activiteiten op de planning. 3 havo heeft de ‘Engeland’ reis waar altijd naar uitgekeken wordt door de leerlingen. De leerlingen zitten in gastgezinnen en moeten de voertaal Engels intensief gebruiken.

Verder zijn er tal van activiteiten gepland. Alle derde klassen gaan o.a. op excursie naar het Liberty-museum in Overloon en ook naar de moskee in Tilburg. Op het gebied van sport en cultuur (kunst) zijn er tal van activiteiten. 

TTO:

De helft van alle vakken wordt tijdens het tweede en derde leerjaar in het Engels gegeven.

De 2 en 3 TTO klassen krijgen verschillende activiteiten aangeboden die specifiek zijn voor de TTO klassen. Het “Phileas Fogg Theatre”, de “speaking contest”, de uitwisseling in het tweede leerjaar naar Duitsland, de reis in het derde leerjaar naar Engeland, enz.. Uiteraard volgen deze leerlingen ook nog de reguliere activiteiten. Enkele van deze activiteiten zijn aangepast op het TTO programma. 

Na de derde klas er de mogelijkheid om het IB-programma in de bovenbouw te volgen. Ter voorbereiding wordt hier ook tijdig informatie over verstrekt tijdens een bijeenkomst voor ouders.