Het Pius X-College heeft een gymnasiumafdeling met in klas 2 Latijn en in klas 3 Latijn en Grieks. Daarna kunnen leerlingen ervoor kiezen eindexamen te doen in Latijn en/of Grieks om zo een gymnasiumdiploma te halen. In klas 4 en 5 is klassieke culturele vorming (kcv) een verplicht onderdeel van de vakken Grieks en Latijn. De leerlingen verdiepen zich in bouwkunst, beeldende kunst, toneel en filosofie van Grieken en Romeinen en ontdekken zo de diepgaande invloed van deze disciplines op de West-Europese cultuur. Daarnaast organiseren we culturele activiteiten: museumbezoek met archeologieworkshop, theaterbezoek evenals reizen naar Griekenland en Rome. Voor de verwerking van de Romeinse cultuur ontwikkelde de sectie een elektronische leeromgeving.